Succesvolle oratie prof. Hilde Verbeek: Een huis, een thuis?

geplaatst op: 31 augustus 2021

Hilde Verbeek is 1 februari 2020 benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen aan Universiteit Maastricht. Op 9 juli 2021 sprak prof. dr. Hilde Verbeek haar inaugurele rede (oratie) uit 'Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen'.

Bekijk de oratie:                                      Lees de oratie:


Over de leerstoel

De bijzondere leerstoel is ingesteld door MeanderGroep Zuid-Limburg, een organisatie met circa 5.000 medewerkers die zorg- en dienstverlening biedt in het hele spectrum van de langdurige zorg.  

Als hoogleraar gaat Hilde Verbeek onderzoek opzetten naar vernieuwing in de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg, en de bijdrage hiervan aan een betekenisvol bestaan. De centrale vraag hierbij is hoe verschillende vormen van wonen met zorg bijdragen aan een waardig bestaan van ouderen. De verpleeghuiszorg is sterk in beweging, waarbij het bieden van zorg in een zo normaal mogelijke leefomgeving steeds meer voorop staat. Waarden als autonomie, het behouden van eigen identiteit en betekenisvolle activiteiten vormen het uitgangspunt in de zorgverlening en ondersteuning, ook wanneer 24-uurszorg nodig is. In de toekomst zullen kwetsbare ouderen in allerlei vormen samenwonen, leven en daarbij passende zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een woongroep of vanuit een zorgcoöperatie. 

De veranderingen in behoeften omtrent wonen en zorg bij kwetsbare ouderen vragen om een omschakeling bij zorgorganisaties en haar medewerkers, zowel in zorgvisie als met betrekking tot vaardigheden en competenties. Verbeek kijkt in haar onderzoek vanuit verschillende vakgebieden, zoals de psychologie, verplegingswetenschap en architectuur, naar de invloed van zorgomgeving. “Kwetsbare ouderen willen in een omgeving wonen waarin ze zich thuis voelen, waar de zorg zodanig georganiseerd wordt dat die past bij hun levensgeschiedenis, voorkeuren en behoeften, en inspeelt op hun restcapaciteit. Wederkerigheid in de zorgrelatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt.”, aldus Verbeek. Medewerkers stimuleren en ondersteunen ouderen om zoveel mogelijk regie te nemen over hun eigen dagelijkse activiteiten. Hierbij moeten ze continu een afweging te maken tussen ‘goed leven’, gericht op zaken als autonomie, welzijn, het welbevinden van ouderen en ‘veilig leven’, gericht op het beperken van risico’s en het bestrijden van ziekte-specifieke symptomen. 

MeanderGroep en Universiteit Maastricht beogen met het instellen van de leerstoel het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van kwaliteit van leven, zorg en werk te verbeteren; bij te dragen aan toepassing van deze kennis in het onderwijs (van roc tot universiteit) en het versterken van de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek. MeanderGroep kent een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg, aangezien zij samen met de Universiteit Maastricht in 1998 de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) heeft opgericht. Op dit moment is dat een formeel en structureel samenwerkingsverband tussen 9 grote zorgorganisaties (MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Zuyderland, Cicero Zorggroep, Vivantes, Land van Horne, Proteion en de Zorggroep) en 4 kennisinstellingen (Gilde Zorgcollege, Zuyd Hogeschool, VISTA College en Universiteit Maastricht).

Symposium Wetenschap & Maatschappij: het living lab in de ouderenzorg

Voorafgaand aan de oratie organiseerden MeanderGroep Zuid-Limburg en Universiteit Maastricht het symposium Wetenschap & Maatschappij: het living lab in de ouderenzorg. Met wetenschappelijk onderzoek iets betekenen voor de ouderenzorg, hoe doe je dat? Dit symposium gaf voorbeelden over onderzoekers, ouderen en hun naasten, zorgmedewerkers, docenten en studenten samenwerken aan wetenschap en innovatie in de langdurige zorg voor ouderen.  

Een hybride event met lezingen, filmpjes, muziek en vragen vanuit thuis met:   

 • Prof. dr. Rianne Letschert Rector Magnificus Universiteit Maastricht
 • prof. dr. Anne Margriet Pot Strategisch adviseur bij de Inspectie voor gezondheid en jeugd, Hoogleraar Persoonsgericht Toezicht
 • Nienke Cunnen, MBO BBL studente ouderenzorg bij Sint Jozef en Gilde Opleidingen & 
  Ir. Peter Thuis EMC, Bestuursvoorzitter ROC Gilde Opleidingen en voorzitter Raad van Toezicht Meandergroep

Zij namen ons mee in de wereld van de wetenschap, zorg en onderwijs

 • Wat is de impact die je met wetenschap bereikt in de maatschappij en wat is daarvan nou het belang?
 • Hoe speel je in op behoeften en persoonlijke voorkeuren van ouderen en hun naasten in de langdurige zorg?
 • Wat zegt de wetenschap over hoe die persoonsgerichte zorg tot stand komt? De vertaling van de ontwikkelingen in de wetenschap van ouderenzorg naar de weerbarstige praktijk van het (MBO) zorgonderwijs.
 • En waarom wil een Raad van Toezicht bijdragen aan een leerstoel op het gebied van ouderenzorg? Het programma werd muzikaal ondersteund door Celine Weerts, zorg-zangeres o.a. bij MeanderGroep Zuid-Limburg  

   

Succesvolle oratie prof. Hilde Verbeek: Een huis, een thuis?
Succesvolle oratie prof. Hilde Verbeek: Een huis, een thuis?
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK