Data Science

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg onderzoekt samen met cliënten, naasten en zorgprofessionals hoe data kunnen worden gebruikt ter verbetering van passende zorg.

In de langdurige ouderenzorg wordt veel data op cliënt, medewerkers- en organisatieniveau verzameld. Deze data bevatten informatie over de kwaliteit van leven, zorg en werk. Deze wordt verkregen via gesprekken, vragenlijsten en technologieën zoals sensoren. Deze gegevens zijn een schat aan informatie voor gezamenlijke besluitvorming en passende zorg. Momenteel worden deze data niet of onvoldoende benut: zorgverleners hebben vaak geen toegang tot de gegevens en ze worden niet altijd op een samenhangende manier gebruikt. Het integreren van data in gezamenlijke besluitvorming is dan ook moeilijk. Vaak is onduidelijk welke databronnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden om de (veranderende) gezondheid van de cliënt te begrijpen en hoe data daarbij in het zorgproces kunnen worden weergegeven zodat deze echt van waarde kunnen zijn.

Het gaat hierbij niet alleen om kwantificeerbare data (i.e. cijfers), maar ook om data in de vorm van tekst, illustraties en beeldmateriaal. Door het analyseren van deze data kunnen mogelijk nieuwe inzichten ontstaan waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Zo kunnen uit de analyse van elektronische cliëntendossiers mogelijk voorspellers worden geformuleerd. Denk bijvoorbeeld aan de factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van decubitus of factoren die het risico op valincidenten voorspellen.

Kerngroep Data Science

De kerngroep Data Science is een bestaand netwerk binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (start eind 2020) waar kennis wordt opgedaan en gedeeld met betrekking tot data. Het doel van de kerngroep is om aan te sluiten bij de data-ontwikkelingen die gaande zijn binnen andere zorgdomeinen zoals de ziekenhuiszorg door het gebruik van data in de langdurige ouderenzorg te versnellen. Bijvoorbeeld door het delen van ervaringen (zoals op het gebied van datadashboards) en samen praktijkproblemen te formuleren in onderzoeksvragen of onderzoeksubsidies. Dit alles met als uiteindelijke doel om de zorg beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten en om, tegelijkertijd, het leef-en werkplezier van zorgprofessionals hoog te houden.

In totaal zijn er zeven zorgorganisatie aangesloten bij de kerngroep (Cicero, Land van Horne, de Zorggroep, Meander, Zuyderland, Envida & Sevagram) en twee onderwijsorganisaties (Zuyd Hogeschool en Maastricht University). Alle organisaties samen geven invulling aan deze groep (oa. aan de inhoud van bijeenkomsten en de inhoud van subsidieaanvragen), waardoor de taken en de output van de groep breed gedragen is. In 2022 formuleerde de kerngroep een ‘Handreiking Data Science’.

Benieuwd naar meer informatie? Lees dan de blogs hieronder:

Data Science
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK