publicaties

publicaties

Handreiking kerngroep Data Science

De kerngroep Data Science is een bestaand netwerk binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (start eind 2020) waar kennis wordt opgedaan en gedeeld met betrekking tot data. Het doel van de kerngroep is om aan te sluiten bij de data-ontwikkelingen die gaande zijn binnen andere zorgdomeinen zoals de ziekenhuiszorg door het gebruik van data in de langdurige ouderenzorg te versnellen. 

Dit document biedt een handreiking om data onderdeel te laten zijn van de zorgorganisaties.

Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg

De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) lanceerden een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg. Met deze kennisagenda beschikt de langdurige ouderenzorg over een kompas dat inzicht geeft in huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling. De agenda ondersteunt beleid dat gericht is op duurzame en goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Ook kan met de agenda richting worden gegeven aan nieuwe onderzoekprogramma’s. 

Oratie prof. dr. Daisy Janssen
Krachtig in kwetsbaarheid

Inaugurele rede uitgesproken door prof. dr. Daisy Janssen ter aanvaarding van de leerstoel Ouderengeneeskunde met in het bijzonder aandacht voor de gepersonaliseerde zorg voor mensen met gevorderd chronisch orgaanfalen.

 

Oratie prof. dr. Hilde Verbeek: Een huis, een thuis?

Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen.

Inaugurele rede uitgesproken door prof. dr. Hilde Verbeek ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen.

RELOCARE vraagt aandacht voor verhuizingen in de verpleeghuiszorg

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis. Met name voor kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis of woonzorgcentrum wonen heeft dit een grote invloed. Zij hebben een complexe zorgvraag en zijn in grote mate afhankelijk van hun omgeving voor het dagelijkse leven. De zorgomgeving ondersteunt verpleeghuisbewoners in het dagelijks leven en functioneren. Veel bewoners krijgen te maken met een (vrijwillige of onvrijwillige) verhuizing. Bijvoorbeeld wanneer nieuwbouw de plaats inneemt van een verouderd verpleeghuis of wanneer huizen worden gerenoveerd. Soms gebeurt dat individueel, bijvoorbeeld omdat de zorgvorm niet (meer) goed past bij de oudere. 

Lees hier de hele samenvatting

Whitepaper - AI in de ouderenzorg

In de langdurige zorg zijn steeds meer mogelijkheden voor de inzet van AI ter ondersteuning van zorgverleners én cliënten. De inzet van AI wordt steeds vaker genoemd als één van de kansrijke factoren voor het aanpakken van grote uitdagingen waar organisaties in onder meer de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg voor staan door vergrijzing, toenemende complexiteit van de zorgvraag, relatieve afname van het aantal (mantel)zorgers en grote tekorten op de arbeidsmarkt.
 

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK