Kwaliteit

Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, zorg en werk in de ouderenzorg: dat is het uiteindelijk doel van het wetenschappelijke onderzoek binnen de AWO-L. Ook zet de AWO-L in op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek zelf.

In alle projecten van de AWO-L wordt daarom gemeten in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van leven, zorg en werk. Dat meten gebeurt op verschillende manieren:

 • Het meten van indicatoren, zoals: wat is de invloed op het aantal valincidenten, of het voorkomen van decubitus (doorligwonden)?
 • Het meten vanuit het perspectief van de cliënt: hoe ervaart de cliënt het leven en de zorg en hoe kan dit verbeterd worden? Deze vorm van meten is zelf ook weer onderwerp van onderzoek binnen de AWO-L.
 • Het meten van de vitaliteit van de individuele medewerker en diens team. Dit gebeurt in het kader van duurzame inzetbaarheid en om in beeld te krijgen hoe medewerkers in hun vel zitten.

De uitkomsten van deze metingen staan niet los van elkaar: zo zal de medewerker die goed in zijn vel zit eerder goede zorg kunnen leveren dan iemand die veel stress ervaart.

Kwaliteit
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK