Wonen met zorg

De omgeving van ouderen met intensieve zorgbehoeften zo inrichten dat zij zo goed mogelijk hun dagelijks leven kunnen leiden. En zij zoveel mogelijk de regie in handen hebben. Dat is waar de AWO-L zich met onderzoek voor inzet.

Met de zorgomgeving bedoelen we:

 • De fysieke omgeving, zoals de architectuur en inrichting van een gebouw. Maar bijvoorbeeld ook: kunnen bewoners naar buiten?
 • De sociale omgeving: dan gaat het om de manier waarop bewoners worden benaderd, zowel door medewerkers als hun naasten.
 • De organisatorische omgeving: het gaat dan onder andere om hoe zorgprocessen zijn georganiseerd, hoe medewerkers worden aangestuurd en wat hun competenties zijn.

Op het gebied van wonen met zorg worden de laatste jaren veel initiatieven voor nieuwe woonvormen gelanceerd. De AWO-L doet daarom onderzoek naar de impact van (nieuwe) woonvormen op bewoners en medewerkers. In deze nieuwe woonvormen worden de naasten van bewoners vaak meer bij de zorg betrokken, evenals de wijk. De vraag is hoe dat de kwaliteit van leven en zorg beïnvloedt.

Daarnaast doet de AWO-L onderzoek naar wat het voor ouderen betekent als zij van woonomgeving moeten veranderen. Bijvoorbeeld als uitstel van een verhuizing naar het verpleeghuis niet meer mogelijk is. De vraag is dan welke impact dit op iemand heeft en wat er nodig is om een verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wonen met zorg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK