meetinstrumenten

meetinstrumenten

De Maastricht Electronic Daily Life Observation Tool (MEDLO)

De Maastricht Electronic Daily Life Observation Tool (MEDLO)


Met dit instrument kunt u het dagelijks leven van bewoners in verpleeghuizen in kaart brengen.

De Nederlandse handleiding en bijbehorend Excel format zijn in februari 2023 herzien. De Engelse en Duitse handleiding zijn een oudere versie.

I-HARP bij COPD

I-HARP bij COPD

I-HARP voor COPD helpt zorgverleners in iedere setting om palliatieve zorgbehoeften bij mensen met COPD bespreekbaar te maken, waarbij er oog is voor de behoeften van naasten. I-HARP ondersteunt zorgverleners in het herkennen, bespreken en anticiperen op palliatieve zorgbehoeften.

I-HARP bij hartfalen

I-HARP bij hartfalen

I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het tijdig herkennen en bij het richting geven aan de zorg.

MAINtAIN

MAINtAIN

 

De MAINtAIN-behaviors vragenlijst meet het gedrag van verzorgenden en verpleegkundigen. De vragenlijst brengt in kaart of zij zelf vinden dat ze ADL en HDL activiteiten stimuleren. Op basis daarvan kan er gekeken worden waar winst te behalen valt.

De MAINtAIN-barriers vragenlijst meet de belemmerende factoren die verzorgenden en verpleegkundigen ervaren bij het stimuleren van bewegen.

Er zijn op dit moment twee versies van de MAINtAIN vragenlijsten, een voor de wijkverpleging (MAINtAIN-C) en een voor de verpleegzorg (MAINtAIN).

Kijk goed welke het beste past. Er kunnen eventueel aanpassingen worden gemaakt, maar houdt er dan rekening mee dat niet bekend is of de vragenlijst dan nog betrouwbaar de situatie kan meten.

Het anoniem afnemen van de vragenlijst vergroot de kans op eerlijke antwoorden.

Voor het analyseren van de vragenlijsten zijn hulpmiddelen gemaakt in Excel. Er is ook een stap-voor-stap instructie om je te helpen met de analyse.

PACSLAC-D

PACSLAC-D


Deze checklist kan worden gebruikt om pijn te beoordelen bij patiënten met dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben te communiceren.

Ruimte voor Zorg:<br> Antwoord krijgen op vragen die je niet stelt

Ruimte voor Zorg:
Antwoord krijgen op vragen die je niet stelt


Om gericht te leren en verbeteren is inzicht in de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief belangrijk. Met de methode Ruimte voor Zorg verwerven medewerkers van zorgorganisaties zelf de vaardigheden om cliëntervaringen te verzamelen. Hier kan vervolgens van geleerd worden. De visie achter Ruimte voor Zorg is dat kwaliteit meten, bewaken en optimaliseren in en door het verpleeghuis gebeurt.

Vanaf 2023 biedt de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg minstens tweemaal per jaar de Ruimte voor Zorg scholingen en ondersteuning aan. In de Ruimte voor Zorg folder staat aanvullende informatie. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via ouderenzorg@maastrichtuniversity.nl.

Direct aanmelden? Klik hier om uzelf of uw organisatie in te schrijven.

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK