Doelstelling

We zijn een structurele samenwerking tussen het wo, hbo en 2 mbo’s, respectievelijk Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege en het VISTA college met negen zorgorganisaties: MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep.

De missie van de AWO-L is met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering van

 • de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten;
 • de kwaliteit van zorg;
 • de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg.

In de AWO-L werken mensen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen aan projecten, waarin zij kennis en ervaring uitwisselen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties binnen de verschillende organisaties.

Doelstelling AWO-L

Met wetenschappelijk onderzoek
het leven, de zorg en het werk in de
ouderenzorg verbeteren.

Met wetenschappelijk onderzoek AWO-L
 
Onderscheidende kenmerken van de AWO-L
 
 • Proteion
 • Cicero
 • de Zorggroep
 • Envida
 • Gilde
arrow
 • Universiteit Maastricht
 • Meander
 • Land van Horne
 • Sevagram
arrow
 • VISTA
 • Vivantes
 • Zuyd
 • Zuyderland
arrow
Onderscheidende kenmerken van de AWO-L

Onderscheidende kenmerken van de AWO-L

DUOBANEN

Duobanen zijn de kurk waarop de AWO-L drijft, waarin wederkerige linking pins uit wetenschap en praktijk centraal staan. Gepromoveerde senior-onderzoekers zijn verbonden aan een zorgorganisatie en tevens werkzaam aan de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege of VISTA college. Daarnaast zijn het medewerkers uit zorgorganisaties, mbo of hbo, die werken bij de universiteit. De linking pins vormen de brug tussen wetenschap en praktijk, initiëren en coördineren onderzoek en onderwijsactiviteiten.

MULTIDISCIPLINARITEIT

Verschillende disciplines uit de zorg en daarbuiten (zoals dienstverlening, datascience en onderwijskunde) werken samen in wetenschappelijk onderzoek gericht op kennisontwikkeling die bijdraagt aan de missie.

MAATWERK

Invulling van functies en deelname aan projecten en activiteiten is zo veel mogelijk afgestemd op de individuele partners.

 
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK