Doelstelling

We zijn een structurele samenwerking tussen het wo, hbo en 2 mbo’s, respectievelijk Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege en het VISTA college met negen zorgorganisaties: MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep.

De missie van de AWO-L is met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering van

 • de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten;
 • de kwaliteit van zorg;
 • de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg.

Binnen de AWO-L werken mensen uit de praktijk, het beleid, het onderzoek en het onderwijs samen aan projecten waarin zij kennis ontwikkelen en ervaringen uitwisselen. Het is een
samenspel van vragen stellen, methoden ontwikkelen en toepassen en uitkomsten bespreken. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties binnen en buiten de verschillende organisaties.

Doelstelling AWO-L

Met wetenschappelijk onderzoek
het leven, de zorg en het werk in de
ouderenzorg verbeteren.

Met wetenschappelijk onderzoek AWO-L
 
Onderscheidende kenmerken van de AWO-L
 
 • Proteion
 • Cicero
 • de Zorggroep
 • Envida
 • Gilde
arrow
 • Universiteit Maastricht
 • Meander
 • Land van Horne
 • Sevagram
arrow
 • VISTA
 • Vivantes
 • Zuyd
 • Zuyderland
arrow
Onderscheidende kenmerken van de AWO-L

Onderscheidende kenmerken van de AWO-L

DUOBANEN

Duobanen zijn de kurk waarop de AWO-L drijft. Medewerkers in een duobaan noemen we
linking pins. Wetenschappelijke linking pins zijn gepromoveerde senior-onderzoekers die naast hun aanstelling aan de Universiteit Maastricht of Zuyd Hogeschool één dag per week verbonden zijn aan een zorg- of onderwijsorganisatie uit het AWO-L netwerk. Praktijk linking pins zijn medewerkers uit zorgorganisaties, het mbo of hbo, die één dag per week bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek. Beide linking pins werken intensief samen en vormen zo de brug tussen wetenschap en praktijk. Ze initiëren en coördineren onderzoek en onderwijsactiviteiten.

INTERDISCIPLINARITEIT

Verschillende disciplines uit de zorg en daarbuiten (zoals dienstverlening, datascience en onderwijskunde) werken samen in wetenschappelijk onderzoek gericht op kennisontwikkeling die bijdraagt aan de missie.

MAATWERK

Invulling van functies en deelname aan wetenschappelijke projecten en activiteiten is zo veel mogelijk afgestemd op de individuele partners.

 

Ondersteuning en zorg (micro)

Het verbeteren van de kwaliteit van het dagelijks leven door betere ondersteuning, zorg en behandeling is het centrale onderzoeksthema van de AWO-L. We kijken bijvoorbeeld hoe we mensen kunnen leren omgaan met fysieke of psychische beperkingen en naar hun reactie op verandering. We kijken ook naar zorgproblemen zoals pijn, ondervoeding en decubitus. En naar eventuele sociale beperkingen: hoe kun je het netwerk van ouderen versterken?

Personeels- en innovatiemanagement (meso)

Wetenschappelijke kennis over het toerusten van medewerkers is cruciaal om de ondersteuning en zorg aan bewoners en hun naasten te verbeteren. We onderzoeken hoe we medewerkers en teams in staat kunnen stellen om optimale zorg- en dienstverlening te bieden.  Bijvoorbeeld welke vaardigheden medewerkers nodig hebben om hun werk op een goede manier te kunnen verrichten? Wat is een goede samenstelling van teams, de ondersteunende rol van leiderschap en hoe kunnen organisaties zich voorbereiden op verandering van werkwijzen?

Redesign ouderenzorg (macro)

Soms zijn radicale vernieuwingen nodig om de ondersteuning en zorg te veranderen. Dit is het thema van ‘redesign ouderenzorg’. Redesign ouderenzorg onderzoekt hoe zorg- en dienstverlening anders kan worden ingericht om beter tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van bewoners en hun naasten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten of andere manieren van bekostiging van zorg.

Ondersteuning en zorg (micro) AWO-L
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK