Palliatieve Zorg

Als mensen een ongeneeslijke ziekte hebben, komen ze in aanmerking voor palliatieve zorg. Deze zorg heeft als voornaamste doel de kwaliteit van leven te verbeteren, bijvoorbeeld door het comfort van iemand te verhogen en lijden zo veel mogelijk te verminderen. Ook is er in de palliatieve zorg oog voor naasten.

Het onderzoek van de AWO-L op het gebied van palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven en op de kwaliteit van sterven van ouderen. Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele behoeften van mensen.

Proactieve zorgplanning

Daarnaast richt het onderzoek zich op proactieve zorgplanning: het tijdig bespreken en vastleggen van afspraken rondom zorg en behandeling in de laatste levensfase. Ook is er in het proces van proactieve zorgplanning aandacht voor kwaliteit van leven en wat dit voor een persoon inhoudt.

In de thuiszorg en verpleeghuiszorg is lang niet altijd sprake van proactieve zorgplanning. Bij mensen met dementie zorgt de cognitieve achteruitgang ervoor dat het vanaf een zeker punt te laat is om wensen voor zorg en behandeling te bespreken. Ook komt het voor dat mensen hun wensen wel op tijd hebben geuit, maar dat deze wensen nergens zijn gedocumenteerd.

In het onderzoek van de AWO-L worden onder andere interventies ontwikkeld om (tijdig) met ouderen het gesprek aan te gaan over wat voor hen kwaliteit van leven is en wat hun wensen voor de laatste levensfase zijn.

Palliatieve Zorg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK