Data Science -
Data Science

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg onderzoekt samen met cliënten, naasten en zorgprofessionals hoe data kunnen worden gebruikt ter verbetering van passende zorg.


lees verder
Duurzame inzetbaarheid -
Duurzame inzetbaarheid

Het ontwikkelen van interventies die de vitaliteit van medewerkers positief beïnvloeden, zodat zorgorganisaties hen duurzamer kunnen inzetten. Dat is de insteek van het onderzoek van de AWO-L, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven.


lees verder
Essentiële Zorg -
Essentiële Zorg

Essentiële zorg is zorg die letterlijk essentieel is voor cliënten. Het is zorg die het meest geleverd wordt door verzorgenden en verpleegkundigen. Binnen de AWO-L wordt veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe zij dat het beste kunnen doen, zodat hun handelen ook wetenschappelijk onderbouwd is.


lees verder
Kortdurende zorg -
Kortdurende zorg

Ouderen zijn niet altijd in staat om na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname weer meteen naar huis te gaan. Of zijn tijdelijk te ziek of onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig thuis te blijven wonen. Kortdurende zorg is gericht op de revalidatie dan wel het herstel van deze ouderen, zodat zij weer naar huis kunnen terugkeren.


lees verder
Kwaliteit -
Kwaliteit

Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, zorg en werk in de ouderenzorg: dat is het uiteindelijk doel van het wetenschappelijke onderzoek binnen de AWO-L. Ook zet de AWO-L in op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek zelf.


lees verder
Onvrijwillige zorg -
Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee een cliënt en/of diens vertegenwoordiger niet instemt. Volgens de Wet zorg en dwang is alleen sprake van onvrijwillige zorg als de cliënt en/of vertegenwoordiger zich tegen die zorg verzet(ten).


lees verder
Opleiden & Scholen -
Opleiden & Scholen

De AWO-L zet breed in op het opleiden van de verpleegkundige en verzorgende van de toekomst. Een nieuw type medewerker is nodig om de vele uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd te kunnen bieden.


lees verder
Palliatieve Zorg -
Palliatieve Zorg

Als mensen een ongeneeslijke ziekte hebben, komen ze in aanmerking voor palliatieve zorg. Deze zorg heeft als voornaamste doel de kwaliteit van leven te verbeteren, bijvoorbeeld door het comfort van iemand te verhogen en lijden zo veel mogelijk te verminderen. Ook is er in de palliatieve zorg oog voor naasten.


lees verder
Wonen met zorg -
Wonen met zorg

De omgeving van ouderen met intensieve zorgbehoeften zo inrichten dat zij zo goed mogelijk hun dagelijks leven kunnen leiden. En zij zoveel mogelijk de regie in handen hebben. Dat is waar de AWO-L zich met onderzoek voor inzet.


lees verder
Zelfredzaamheid & Beweging -
Zelfredzaamheid & Beweging

Zelfredzaamheid draagt bij aan het levensgeluk van mensen. De AWO-L doet daarom onderzoek naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van ouderen optimaal te ondersteunen en bevorderen. 


lees verder
Zorgtechnologie -
Zorgtechnologie

Zorgtechnologie wordt steeds meer ingezet in de ouderenzorg, zowel bij zelfstandig wonende ouderen thuis als in de verpleeghuizen. De AWO-L onderzoekt op welke manier zorgtechnologie het beste kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg. En daarnaast hoe de data die zorgtechnologieën genereren beter benut kunnen worden.


lees verder
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK