Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee een cliënt en/of diens vertegenwoordiger niet instemt. Volgens de Wet zorg en dwang is alleen sprake van onvrijwillige zorg als de cliënt en/of vertegenwoordiger zich tegen die zorg verzet(ten).

Binnen de AWO-L wordt veel onderzoek gedaan naar het voorkomen en terugdringen van verschillende vormen van onvrijwillige zorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. Het onderzoek richt zich op:

 • Fysieke vrijheidsbeperkende middelen.
 • Het gebruik van kalmerende medicatie (psychofarmaca), die wordt ingezet buiten de daarvoor geldende richtlijnen om.
 • Gedwongen zorg in de thuissituatie, zowel door zorgprofessionals als informele zorgverleners. Het gaat bijvoorbeeld om het gedwongen douchen van mensen, of het gecamoufleerd toedienen van medicatie.
 • Gedwongen zorg in het verpleeghuis. Naast vormen van gedwongen zorg die ook voorkomen in de thuissituatie, wordt in het verpleeghuis onder andere onderzoek gedaan naar leefregels die met bewoners worden afgesproken. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over verplichte bedtijden, het gebruik van alcohol en voor bewoners beslissen wat zij eten.
Onvrijwillige zorg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK