Kortdurende zorg

Ouderen zijn niet altijd in staat om na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname weer meteen naar huis te gaan. Of zijn tijdelijk te ziek of onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig thuis te blijven wonen. Kortdurende zorg is gericht op de revalidatie dan wel het herstel van deze ouderen, zodat zij weer naar huis kunnen terugkeren.

Veelzijdig

Kortdurende zorg is veelzijdig en niet volledig afgebakend. Veel vormen van zorg vallen hieronder: het varieert van revalidatie na bijvoorbeeld een heupoperatie tot zorg voor iemand die complexe wondzorg nodig heeft. Een gangbare definitie voor kortdurende zorg is dat ouderen, na een korte intramurale of ambulante periode van herstel of revalidatie, weer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Onderzoeksthema’s

Binnen de AWO-L zijn verschillende onderzoeksthema’s benoemd, gericht op het verbeteren van de kortdurende zorg, te weten:

 • Ambulante revalidatie: kunnen ouderen na een ziekenhuisopname deels of geheel thuis revalideren?
 • De ontwikkeling van de ketenzorg: hoe kunnen betrokken partijen, van geriatrische revalidatiezorg tot wijkverpleging en crisiszorg, de zorg onderling beter op elkaar afstemmen?
 • Hoe kunnen we de persoonsgerichtheid in de kortdurende zorg optimaliseren: wat wil de oudere zelf? Denk daarbij bijvoorbeeld aan shared-decision-making en zelfmanagement.
 • De rol van technologie in de kortdurende zorg.
Kortdurende zorg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK