monitor bezoekregeling verpleeghuizen COVID-19

geplaatst op: 31 augustus 2021

Hier vindt u de uitkomsten rondom de monitoring van de verruiming bezoekregeling in verpleeghuizen tijdens COVID-19

Sinds maandag 11 mei 2020 werden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland na de sluiting vanwege corona. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) hebben nauwgezet gevolgd hoe dat gaat. Daarbij is vooral gekeken naar het welbevinden en de ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. Maar ook hoe verpleeghuizen invulling geven aan de richtlijnen en de mate waarin iedereen zich daaraan houdt. De resultaten hiervan zijn te vinden in het rapport en factsheet van 18 mei (zie onderstaand).


Sinds 25 mei 2020 werd bezoek weer toegestaan op alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. De gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de regeling wordt geëvalueerd via een monitoring door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Deze is gericht op de compliance met de bezoekregeling, ervaringen in impact op het welbevinden van bewoners, hun naasten en medewerkers. De resultaten hiervan zijn te vinden in het rapport en factsheet van 8 juni 2020 (zie onderstaand)


Maandag 16 oktober 2020 is het derde rapport aangeboden aan het ministerie van VWS met daarin de uitkomsten van een nieuwe meting (25-9 tot 6-10) waarin is gekeken hoe het dagelijks leven in verpleeghuizen nu is en welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op een nieuwe golf. Lees de resultaten in het rapport van 16 oktober (zie onderstaand)

3 november 2020 organiseerde AWO-L samen met UKON een webinar over de monitoring bezoekregeling verpleeghuizen.

19 april 2021 is het 4e rapport gepubliceerd. Al bijna een jaar lang worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In deze nieuwe meting is gekeken naar de impact van het vaccineren van bewoners en medewerkers op het dagelijks leven in de Nederlandse verpleeghuizen. Begin deze maand was in de meeste verpleeghuizen bijna 80% van de bewoners gevaccineerd en tussen 60 en 70% van de medewerkers. In veel verpleeghuizen is het percentage gevaccineerde bewoners zelfs hoger dan 80%. Deze hoge vaccinatiegraad heeft nog niet geleid tot grote versoepelingen. Bezoekregelingen zijn op veel locaties nog altijd strikt. Zo is in 20% van de huizen één vaste bezoeker nog steeds de norm, komen in de helft van de verpleeghuizen nog geen kleinkinderen op bezoek, kent een derde van de verpleeghuizen vaste bezoektijden en mogen in 1 op de 5 locaties bewoners het verpleeghuis niet verlaten voor bezoek elders. In bijna alle verpleeghuizen genieten gevaccineerde bewoners nog geen extra vrijheden ten opzichte van niet-gevaccineerde bewoners. Lees het rapport van 19 april 2021 (zie onderstaand)

In de vijfde meting (van 3-17 december 2021) is de verpleeghuizen gevraagd naar de stand van zaken rondom besmettingen én (booster-)vaccinaties, genomen maatregelen bij besmetting, impact van covid-19 op het dagelijks leven in verpleeghuizen, ervaren druk in verpleeghuizen en ervaren steun. Lees het rapport:

monitor bezoekregeling verpleeghuizen COVID-19
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK