Daisy Janssen benoemd tot hoogleraar ouderengeneeskunde aan Universiteit Maastricht

geplaatst op: 13 januari 2022

Daisy Janssen is per 1 januari 2022 benoemd tot hoogleraar Ouderengeneeskunde aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (UM). Met de benoeming van dr. Daisy Janssen tot hoogleraar sorteert de Universiteit Maastricht tijdig voor op de opvolging van de zittende leerstoelhouder, prof. dr. Jos Schols. De leerstoel ouderengeneeskunde is een belangrijke schakel in het interdisciplinaire onderwijs en onderzoek op het terrein van de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). De nieuwe leerstoel richt zich in het bijzonder op de gepersonaliseerde zorg voor mensen met gevorderd chronisch orgaanfalen.

Onderzoek
Samen met de leerstoelen uit verplegingswetenschap, psychologie en sociale gerontologie vormt ouderengeneeskunde de ruggengraat van het interdisciplinaire onderzoek in de langdurige ouderenzorg binnen de AWO-L en Research School CAPHRI. Als hoogleraar gaat Daisy Janssen onderzoek uitvoeren dat zich in het bijzonder richt op het optimaliseren van de zorg en behandeling in de laatste levensfase van mensen met chronisch orgaanfalen zoals COPD en hartfalen. Juist in de laatste levensfase is het belangrijk om met kwetsbare mensen en hun naasten in gesprek te gaan over wat belangrijk is in hun leven en welke zorg en behandeling daarbij passen. Daisy Janssen werkt hiervoor samen met (oudere) mensen met gevorderde ziekten, hun naasten en professionele zorgverleners.

Onderwijs
De specialist ouderengeneeskunde biedt medische zorg voor de meest kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten thuis en in het verpleeghuis in nauwe samenwerking met de huisarts. Specialisten ouderengeneeskunde die toegerust zijn om de uitdagingen in de zorg voor ouderen het hoofd te bieden zijn hard nodig. Daisy Janssen zal als hoogleraar, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde, onderwijs geven aan artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij de vervolgopleiding ouderengeneeskunde aan de UM. Niet alleen specialisten ouderengeneeskunde, maar vele zorgverleners zullen in hun werk zorg en behandeling bieden aan kwetsbare ouderen. Vanuit haar leerstoel zal Daisy Janssen onderwijs geven aan verschillende (toekomstige) zorgverleners, waaronder studenten geneeskunde van de UM.

Over Daisy Janssen
Daisy Janssen (1979) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hierna volgde ze de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte als arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij Proteion in Horn. Daarna volgde ze de kaderopleiding palliatieve zorg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar behoeften aan palliatieve zorg bij patiënten met gevorderd chronisch orgaanfalen. Als hoogleraar werkt ze bij de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht. Daarnaast werkt ze sinds 2011 als specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Ciro in Horn.

Daisy Janssen benoemd tot hoogleraar ouderengeneeskunde aan Universiteit Maastricht
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK