Regiomeeting revalidatiezorg

geplaatst op: 08 augustus 2022

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden

Eind september organiseren AWO Limburg en de Academische Werkplaats Revalidatie een gezamenlijke scholing voor revalidatie artsen en specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten/physician assistants (met name degene werkzaam in de geriatrische revalidatie).

Ze willen de samenwerking op het gebied van revalidatiezorg in de regio ondersteunen door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten voor kennisuitwisseling tussen revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde in onze regio. Daarbij staat kennisdeling vanuit de zorgpraktijk voorop, waarbij we over en weer leren van elkaars expertise. 

Graag nodigen we je daarom uit voor onze eerste bijeenkomst voor gezamenlijke kennisuitwisseling voor specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen. Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn uiteraard van harte welkom!

Onze gezondheidszorg staat in de komende decennia voor grote uitdagingen. Het aantal mensen met multimorbiditeit en/of lichamelijke beperkingen zal fors toenemen. In onze provincie Limburg zullen we dat zelfs meer nog dan elders merken. Door een toenemende zorgvraag komt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze huidige zorg onder druk komen. Deze uitdagingen vragen om een andere manier van kijken naar gezondheid en ziekte. Dat vergt een wijze van kijken naar de mogelijkheden; waarbij ondanks ziekte er een focus is op optimaal functioneren, optimale zelfredzaamheid en maximale participatie.

Dit is een bekend terrein voor de medisch specialistische revalidatie (MSR) en de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben beiden veel expertise om de patiënt met gezondheidsproblematiek te ondersteunen op weg naar het verbeteren van de zelfredzaamheid en terugkeer naar de samenleving. We hebben ieder een andere achtergrond en kunnen leren van elkaar. Samen zijn we dan ook sterk als we willen anticiperen op de toekomst in onze regio.

De academische werkplaatsen ouderenzorg en revalidatie willen de samenwerking op het gebied van revalidatiezorg in de regio ondersteunen door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten voor kennisuitwisseling tussen revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde in onze regio. Daarbij staat kennisdeling vanuit de zorgpraktijk voorop, waarbij we over en weer leren van elkaars expertise. En daarnaast hopen we dat het ontmoeten van elkaar in de regio helpt om elkaar sneller te vinden als dat nodig is.

Graag nodigen we je daarom uit voor onze eerste bijeenkomst voor gezamenlijke kennisuitwisseling voor specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen. Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn uiteraard van harte welkom!

Regiomeeting revalidatiezorg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK