De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) bestaat 25 jaar!

geplaatst op: 09 mei 2023

De LPZ is gestart in 1998, als Landelijke Prevalentiemeting Decubitus. Vanaf 1999 werd de meting jaarlijks herhaald, het aantal deelnemers groeide en de focus verbreedde zich naar andere onderwerpen, zoals continentie, ondervoeding, vallen, onvrijwillige zorg en pijn. De LPZ  blijkt uitermate geschikt om inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg te verkrijgen en om de resultaten van de meting in te zetten voor leren en verbeteren.

Vanaf 2008 maakt de LPZ deel uit van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg.
De prevalentiemeting is uitgegroeid tot de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit en is een jaarlijks terugkerende prevalentiemeting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Deelname aan de LPZ biedt zorginstellingen inzage in de kwaliteit van hun basiszorg en biedt een uitstekende basis voor de leer- en verbetercyclus binnen het team. Daarnaast geeft de LPZ verpleeghuizen onder andere de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de indicatoren basisveiligheid van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te meten en aan te leveren.

In februari 2023 heeft de 25e meting plaatsgevonden. Hieraan hebben ongeveer 100 verpleeghuizen en 7700 cliënten deelgenomen. Deelnemers krijgen de beschikking over hun eigen instellings- en afdelingscijfers, in de vorm van een dashboard en afdelingsposters, en over landelijke cijfers.

In de toekomst zal de LPZ zich nog sterker op zorgprofessionals gaan richten. Zij moeten op basis van zelf geregistreerde zorgdata aan de slag kunnen met kwaliteitsverbetering.

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) bestaat 25 jaar!
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK