Kerngroep Kortdurende Ouderenzorg

geplaatst op: 09 mei 2023

Ruim een jaar geleden is binnen AWO-L de kerngroep Kortdurende Ouderenzorg gestart, waar onderzoeksvraagstukken omtrent kortdurende zorgvormen zoals geriatrische revalidatiezorg (GRZ), het eerstelijnsverblijf (ELV),  maar ook crisisbedden en observatieplekken worden besproken.

Op aanwijzing van de Kerngroep richten we ons op twee specifieke kennisthema's: 1) revalidatiezorg thuis (ambulante GRZ); en 2) ketenzorg in de kortdurende ouderenzorg.

Binnen het thema ambulante GRZ start op 1 juni het ZonMw project ‘Thuis als het kan’, gericht op de ontwikkeling van een revalidatiemodule thuis. Op het thema ketenzorg loopt het onderzoekproject ‘Leidraad voor CVA’, en startte per 1 mei het ZonMw project ‘Naar een toekomstbestendig ELV’, waar zorgtrajecten en passende bekostiging in het ELV worden ontwikkeld.  

Daarnaast doen we onderzoek naar de logistiek en uitdagingen in de (semi)acute ouderenzorg voor ouderen. Dat gaat om thuiswonende ouderen die vanwege een crisis op zeer korte termijn (tijdelijk) opgenomen moeten worden. We werken daarbij samen met zorgprofessionals van onder andere het MUMC+, Envida, ZIO, Sevagram en Vitala+.

Naast onze onderzoeksprojecten, is ook het onderwijs betrokken. Studenten van de UM-master Health, Policy, Innovation and Management (HPIM) voeren kleinschaligere onderzoeken uit.

Meer weten over de Kerngroep Kortdurende Ouderenzorg? Neem dan contact op Irma Everink (i.everink@maastrichtuniversity.nl) of met Jolanda van Haastregt (j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl)

Kerngroep Kortdurende Ouderenzorg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK