Thuis als het kan

geplaatst op: 14 juni 2023

We zijn op 1 juni van start gegaan met een nieuw ZonMw project “Thuis als het kan”. Dit is een tweejarig project dat we uitvoeren samen met UNC-ZH en UNO Amsterdam.

Het aantal ouderen neemt toe en de zorg wordt steeds duurder. Dat merken we ook in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Ook de wensen van cliënten veranderen: zij hechten steeds meer waarde aan revalidatie dicht bij huis. We moeten de GRZ dus anders vormgeven: méér ambulant (vanuit huis) en minder in de revalidatiekliniek.

Om die reden zijn we van start gegaan met dit nieuwe onderzoeksproject. Daarin ontwikkelen we op basis van bestaande goede voorbeelden de ambulante GRZ in drie regio’s (Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland). Daar volgen we hoe cliënten, naasten en zorgverleners het ambulante GRZ traject ervaren en welke effecten deze behandeling heeft, bijvoorbeeld op de kwaliteit van leven of het zorggebruik van cliënten. De drie deelnemende regio’s werken onderling samen in een leernetwerk. Onze resultaten moeten alle landelijke regio’s helpen om ook passende ambulante GRZ te kunnen invoeren.

Jolanda van Haastregt: “In de regio Limburg nemen de zorgorganisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram en Vitala+ deel aan dit project. In de komende zes maanden starten deze organisaties samen met de zorgverzekeraars met het opzetten van een proeftuin ambulante GRZ. Hierbij heeft de regio Limburg als speciaal aandachtspunt het bevorderen en ondersteunen van het zelfmanagement van revalidanten en hun naasten. Zodat revalidanten sneller en/of beter in staat zijn om weer deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven. Na deze 6 maanden wordt de nieuw vormgegeven ambulante GRZ getest en waar nodig verder geoptimaliseerd. We kijken ernaar uit om deze uitdaging samen met onze zorgpartners aan te gaan!”

Thuis als het kan
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK