Aan het woord: Esmee Moonen

geplaatst op: 18 september 2023

Maak kennis met Esmee Moonen, verpleegkundige en onderzoeker bij Land van Horne. Ze vertelt over haar inzet voor het ACCENT project, waarbij de autonomie van de cliënt centraal staat. ’’Ik draag bij aan de professionalisering van mijn vak en de zorg in de brede zin én maak tegelijkertijd een enorme persoonlijke ontwikkeling door. Ik kan het iedereen aanraden." 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek biedt Esmee veel kansen: “Je leert meer over je vakgebied vanuit de wetenschappelijke kant samen met mensen die daar veel verstand van hebben.’’

Esmee werkt mee aan het zogenaamde ACCENT onderzoek. Hierin wordt onderzocht hoe we er als zorgprofessionals voor kunnen zorgen dat cliënten zoveel mogelijk autonomie behouden, ondanks dat zij onze hulp nodig hebben. “Het zorgen zit ons zo in het bloed dat we soms ongemerkt alles uit handen nemen. De intentie is goed, maar het maakt wel dat de cliënt zo steeds minder zelf doet en ook steeds minder te zeggen heeft over zijn of haar eigen situatie.” Esmee pleit ervoor dat het zowel voor de cliënt als voor onze medewerkers veel winst kan opleveren om hier kritisch naar te kijken en dat is precies waar het onderzoek over gaat: “Ik merk ook dat er bij alle opleidingen weinig aandacht voor is. Dat maakt het nog belangrijker dat er onderzoek wordt gedaan. Met de resultaten van dat onderzoek kan er een brede visie komen op autonomie van cliënten, bijv. dat cliënten zelf keuzes kunnen maken in hun dagelijkse activiteiten en deze keuzes, eventueel met hulp, tot uitvoer kunnen brengen. Ik vind dat belangrijk, maar daarnaast verrijkt het meewerken aan onderzoek ook mijn werk: je leert breder kijken en bent beter aangehaakt bij actuele ontwikkelingen. Ook pas ik nu sneller onderzoek toe bij mijn dagelijkse werk. Niet meer doen omdat ik het altijd zo doe, maar open staan voor nieuwe, betere oplossingen. Ik word daar blij van.”

Het onderzoek waar Esmee aan mee werkt vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg heet ACCENT en heeft 3 zogenaamde werkpakketten vanuit elk een eigen invalshoek:

 1. Onderzoek naar de huidige rol van de zorgende medewerker
 2. Onderzoek om meetinstrumenten te ontwikkelen om autonomie meetbaar te maken
 3. Onderzoek voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor huidige en toekomstige verpleegkundigen

Ze heeft daarbij regelmatig contact met de commissie Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) bij Land van Horne waardoor ze ondersteund wordt. Ze hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek uiteindelijk kan vertalen naar concrete verbeteringen in de organisatie. “Maar zover is het nog niet,” volgens Esmee: “Nu zitten we nog in een vrij theoretische fase van het onderzoek, maar stap voor stap wordt het steeds concreter. Het zou zonde zijn als we geen gebruik gaan maken van de resultaten die er vanuit andere onderzoeken al zijn.”

Persoonlijke ontwikkeling
Naast de meerwaarde voor Land van Horne, brengt deze duobaan Esmee ook veel voor haar persoonlijke ontwikkeling, doordat ze zowel onderzoek doet als in de praktijk werkt: “In het begin vond ik het best spannend. Het was nog allemaal zo abstract en theoretisch. Ik ben echt zoekende geweest naar wat er van mij verwacht wordt, dat vraagt een omschakeling.” Omdat het onderzoek deel uit maakt van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) wordt Esmee ook vanuit de Universiteit Maastricht begeleid. “Dat is heel prettig,” zegt ze daarover: “Je leert meer over je vakgebied vanuit de wetenschappelijke kant samen met mensen die daar veel verstand van hebben. Ik vind het ook een prettig idee dat ik bezig ben met onderzoek en daarin medezeggenschap heb, maar dat de eindverantwoordelijkheid niet bij mij ligt. Voor mij is dat een ideale combinatie. Daarnaast bouw je ook een heel netwerk. Je gaat naar verschillende symposia en bijeenkomsten en leert interessante mensen kennen waar je nieuwe kennis, inzichten en energie van opdoet. Ik ervaar echt veel ruimte voor mijn persoonlijke ontwikkeling en groei.”

Aan het woord: Esmee Moonen
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK