I-HARP: Ondersteuning voor Palliatieve Zorg bij COPD en Hartfalen

geplaatst op: 01 november 2023

Het 'I-HARP bij COPD' project heeft geleid tot een waardevolle tool voor palliatieve zorg bij COPD, gericht op het herkennen en bespreken van zorgbehoeften bij patiënten en hun naasten. Het hulpmiddel biedt zorgverleners voorbeeldvragen, signaleringsvragen en adviezen om palliatieve zorgbehoeften te herkennen en te anticiperen. Het instrument is gebaseerd op de eerder ontwikkelde versie genaamd 'I-HARP bij Hartfalen'.

Afgelopen periode is het project ‘I-HARP bij COPD’ afgerond. Dit heeft geresulteerd in een tool: I-HARP bij COPD. Deze tool helpt zorgverleners in iedere setting om palliatieve zorgbehoeften bij mensen met COPD bespreekbaar te maken, waarbij er oog is voor de behoeften van naasten. I-HARP ondersteunt zorgverleners in het herkennen, bespreken en anticiperen op palliatieve zorgbehoeften.

I-HARP bij COPD is gebaseerd op de eerder ontwikkelde versie voor I-HARP bij hartfalen. De tool is aangepast op een nieuwe patiëntgroep. I-HARP (Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften) is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het tijdig herkennen en bij het richting geven aan de zorg.

I-HARP bestaat uit:

 • Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten
 • Signaleringsvragen en doorvraag suggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen
 • Adviezen voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties.

Dit hulpmiddel is onderdeel van een totaalpakket en bestaat uit de volgende hulpmiddelen:

 • IHARP tool
 • Zakkaartje (A%)
 • E-learning

Deze hulpmiddelen vindt je terug via de volgende link: IHARP hulmiddelen.

I-HARP: Ondersteuning voor Palliatieve Zorg bij COPD en Hartfalen
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK