Hilde Verbeek benoemd tot nieuwe voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

geplaatst op: 26 maart 2024

Per 1 april 2024 is prof. dr. Hilde Verbeek benoemd als nieuwe voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). Zij neemt hierbij de rol over van prof. dr. Jan Hamers, die ruim 25 jaar geleden aan de wieg stond van dit unieke samenwerkingsverband tussen wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid.

Hilde Verbeek: “Sinds 2006 heb ik in diverse rollen en functies gewerkt bij de AWO-L en heb ik het enthousiasme in praktijk zien groeien tot de duurzame samenwerking met zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en wetenschappelijk onderzoek die het nu is. Ik vind het een eer om nu als voorzitter de AWO-L verder te mogen ontwikkelen. Mensen worden steeds ouder. De verandering in samenstelling van de bevolking beïnvloedt de manier waarop we met elkaar leven, wonen, werken en zorgen.  Dit betekent dat een andere inrichting van de langdurige zorg en ondersteuning nodig is, met extra aandacht voor de balans tussen mensen die hulp en zorg nodig hebben en degenen die dat kunnen geven. Met de AWO-L werken we al 25 jaar samen met ouderen, hun naasten, medewerkers, studenten, docenten, bestuurders, beleidsmakers, bedrijven en wetenschappers. Dit heeft veel opgeleverd, zoals nieuwe werkwijzen in de zorg om eigen regie van ouderen te stimuleren. Bijdrage aan beleid, bijvoorbeeld hoe verpleeghuizen op een veilige manier geopend konden worden tijdens de COVID-19 pandemie. Onderzoeken resulteren in producten, zoals meetinstrumenten om kwaliteit van zorg in kaart te brengen of een scan in hoeverre organisaties klaar zijn voor innovaties in de toekomst.”

Jan Hamers: “Tegelijkertijd is de omgeving waarin we opereren sterk veranderd. Waar wij eerst het enige netwerk waren, zijn er nu velen en elkaar overlappende. Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Denk aan de duurzaamheid van de ouderenzorg en AI. Binnen de AWO Limburg zie ik heel veel talent om die uitdagingen aan te pakken. Zowel bij zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en universiteit. Dat is ook hét moment voor nieuw leiderschap en voor mij het teken om het stokje over te dragen. Ik doe dat met trots en heel veel vertrouwen!”

De AWO Limburg biedt een onafhankelijke ruimte waar mensen met verschillende achtergronden en ideeën elkaar kunnen ontmoeten. Hilde Verbeek: “We hebben allemaal verschillende beelden en ideeën over goede zorg. Met wetenschappelijk onderzoek stellen we samen met ouderen, hun naasten en medewerkers vragen die je raken vanuit de praktijk. Verzamelen we gegevens en duiden deze. Veranderen is spannend en lastig. Door er onderzoek aan te koppelen geven we meer regie aan mensen zelf. Je gaat zien dat het wel anders kan en dat we zo samen de kwaliteit van leven, zorg en werk kunnen verbeteren.”

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is een structurele samenwerking tussen 9 zorgorganisaties (MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep), 2 mbo’s (Gilde en VISTA College), hbo (Zuyd Hogeschool) en de Universiteit Maastricht.

Hilde Verbeek benoemd tot nieuwe voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK