Fysieke en digitale zorg samengevoegd, Blended Care @Home van start

geplaatst op: 12 april 2024

In een door LIME (LImburg MEet) gesubsidieerd project, genaamd Blended Care @Home, hebben onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg (AWDZ) en Zuyd Hogeschool de handen ineengeslagen. Samen doen zij onderzoek naar hoe thuiszorg in Zuid-Limburg ‘geblend’ kan worden: fysiek als het nodig is, maar digitaal als dat kan. De eerste stappen zijn nu gezet, om uiteindelijk een wegwijzer en handreiking over blended care te maken.

Met financiële hulp vanuit LIME, werken sinds oktober 2023 zorgorganisaties, burger- en zorgverlenersorganisaties in Zuid-Limburg samen met onderzoekers van de AWDZ en Zuyd Hogeschool om Blended Care in de thuiszorg vooruit te helpen. Ook MobileCare en zorgverzekeraar CZ zijn betrokken bij dit project. Thuiszorg bestaat tegenwoordig niet alleen uit een zorgverlener die iemand thuis helpt. Waar dat passend is, kunnen ook digitale vormen van zorg worden ingezet, tot een ideale ‘blend’ van fysieke en digitale zorg. Hierdoor kan de zorg efficiënter worden, zonder op kwaliteit in te leveren. Zo probeert MeanderGroep Zuid-Limburg op dit moment Virtuele Thuiszorg© (VT) van MobileCare uit. Daarbij werken ze samen met huisartsenpraktijken die onder zorgorganisatie HuisartsenOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg) vallen.

Wetenschappelijk onderzoek

Een innovatie als blended care vindt niet altijd vanzelf zijn weg naar de praktijk en leidt niet zomaar tot goede zorg. Zorgverleners en cliënten hebben vaak handvatten nodig om dit in de praktijk te brengen. AWDZ-onderzoekers Laura Hochstenbach en Joost Verbeek doen daarom samen met onder andere Renée Verwey (Zuyd Hogeschool) en Erik van Rossum (Zuyd Hogeschool/Universiteit Maastricht) onderzoek naar hoe blended care wordt toegepast in de zorg en wat we hiervan kunnen leren. Geleerde lessen worden opgenomen in een wegwijzer en handreiking voor goede samenwerking tussen thuiszorg en huisartsenzorg bij blended care. De onderzoekers doen op dit moment observaties en houden interviews met zorgverleners en cliënten in Hoensbroek, die experimenteren met digitale vormen van zorg. Voor de zomer van 2024 worden zogenaamde ‘designsessies’ gehouden met medewerkers van MeanderGroep Zuid-Limburg en zorgorganisatie HuisartsenOZL. Doel van deze sessies is om gaandeweg de wegwijzer en handreiking te ontwikkelen. Het project loopt tot in het najaar van 2025.

Samenwerking academische werkplaatsen

Naast een samenwerking tussen Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, is dit project ook een samenwerking tussen AWDZ en AWO Limburg. Verbindende schakel is onder andere Erik van Rossum, lector bij Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool. Dit lectoraat is nauw verbonden met de AWO Limburg.

Meer weten over dit project? Contacteer de onderzoekers, via renee.verwey@zuyd.nl.

Fysieke en digitale zorg samengevoegd, Blended Care @Home van start
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK