implementatie

implementatie

Implementatie zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Implementatie zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Om de invoering van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg in de praktijk te laten slagen, is een actieve en planmatige aanpak van het implementatieproces van belang. In dit document worden adviezen gegeven over de aanpak bij implementatie van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Deze adviezen zijn gebaseerd op ervaring bij het implementeren van het zorgpad in de regio Maastricht, en inzichten uit de implementatieliteratuur. 

TIP-toolbox

TIP-toolbox

Doel van deze toolbox is verpleegkundigen ondersteunen bij het implementeren van (beweeg)innovaties in verpleeghuizen.

Bij de TIP-toolbox is een bijbehorende analysetool. Hiermee kunt u de vragenlijsten uit de toolbox analyseren. De analysetool is geschikt voor gebruik op laptop of PC.

Zorgaanpak Daily Activities and Independence by NURsing Staff Encouragement (DAIly NURSE)

Zorgaanpak Daily Activities and Independence by NURsing Staff Encouragement (DAIly NURSE)

Deze handleiding is een leidraad om de DAIly NURSE interventie te implementeren. Deze interventie is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden om hen te helpen bij het stimuleren van dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid van bewoners.

De implementatie bestaat uit drie workshop presentaties.

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK