De nieuwe medewerker in de VVT

De uitdagingen in de ouderenzorg vragen om een nieuw type medewerker. De AWO-L participeert dan ook in het project ‘De nieuwe medewerker in de vvt’ van Gilde Opleidingen. Hierin onderzoeken zorg- en onderwijsinstellingen samen hoe toekomstige vvt-medewerkers het beste opgeleid kunnen worden.

Anders opleiden

Gilde Opleidingen vroeg voor dit projectsubsidie aan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Het fonds financiert onder andere projecten in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat de behoefte om toekomstige zorgmedewerkers anders op te leiden breed gedeeld wordt, blijkt ook uit het aantal deelnemers aan dit project:

 • De Zorggroep
 • Proteion
 • Land van Horne
 • Sint Jozef Wonen en Zorg
 • Zorgaanzet
 • Fontys Hogescholen
 • AWO-Limburg

Het project ging in 2020 van start en telt vier programmalijnen:

 1. Innoveren van zorgonderwijs: naar een flexibele en toekomstbestendige beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
 2. Professionalisering van docenten.
 3. Het ontwikkelen en implementeren van hybride werkplekken bij zorginstellingen.
 4. Het behouden van zorgmedewerkers: een leven lang ontwikkelen.

Hybride werkplekken

De kernvraag in het project is wat de vier programmalijnen opleveren als je toekomstige medewerkers anders wilt opleiden.

De AWO-L is betrokken bij programmalijn 3, met als inzet: het monitoren en ontwikkelen van hybride werkplekken voor bbl-leerlingen. Vanuit de opleidingskant ligt de nadruk op de vraag hoe hybride leerplekken bijdragen aan het afleveren van studenten met de juiste vaardigheden die passen bij de zorginstelling. Voor de zorginstellingen geldt dat zij graag willen weten wat dit voor de kwaliteit van zorg betekent.

Sint Jozef Wonen en Zorg

In het najaar van 2020 is de AWO-L een eerste actieonderzoek gestart bij de hybride leerwerkplek van Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel. Dit is een kleinschalige zorgorganisatie die nadrukkelijk inzet op een vorm van zorg waarbij mensen zich echt thuis voelen. Het anders opleiden van leerlingen hoort daarbij en vergt daarnaast een cultuuromslag: de huidige medewerkers worden meegenomen in het streven naar een nieuw type medewerker. Die medewerker is proactief, ondernemend en flexibel, kan reflecteren en toont leiderschap in goed hulpverlenerschap.

Vooraf hebben brainstormsessies plaatsgevonden met bestuurders en begeleiders van Sint Jozef over de opzet van het vier jaar durende actie- onderzoek. Tijdens dit traject zullen er regelmatig evaluatiesessies worden gehouden met medewerkers die de studenten begeleiden (praktijkbegeleiders), de studenten zelf en bewoners en hun naasten.

Daarnaast worden vragenlijsten uitgezet over het leerklimaat (voor praktijkbegeleiders en studenten) en over persoonsgerichte zorg (voor zorgprofessionals en studenten). Tot slot wordt de door de AWO-L ontwikkelde methode Ruimte voor Zorg ingezet voor aparte interviews met bewoners, naasten en zorgprofessionals om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Het onderzoek wordt gaandeweg bovendien uitgebreid naar de andere deelnemende zorginstellingen in het project.

meer weten?

Petra Erkens
Senior onderzoeker & linking pin onderwijs

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK