Hybride leren

De AWO-L, VISTA college, Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool hebben de ambitie om samen in kaart te brengen wat de meest effectieve manier van hybride leren is. Ofwel: hoe kunnen we werken en leren zodanig integreren dat toekomstige zorgmedewerkers zijn toegerust voor de uitdagingen in de ouderenzorg?

Anders opleiden

Zowel zorginstellingen als zorgopleidingen realiseren zich dat een andere manier van opleiden van zorgmedewerkers noodzakelijk is. Het aantal ouderen groeit en de complexiteit van de zorg neemt toe, terwijl op de arbeidsmarkt juist sprake is van groeiende krapte. Het integreren van werken en leren, hybride leren, wordt gezien als een manier om zorgmedewerkers zo op te leiden dat zij beter voorbereid de praktijk in gaan en leren het hoofd te bieden aan allerlei uitdagingen in de ouderenzorg. Op tal van plekken in Limburg, maar ook daarbuiten, experimenteert het onderwijs met zorginstellingen met verschillende vormen van hybride leren.

Ambitie

Het is de gezamenlijke ambitie van de AWO-L, VISTA college, Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool om de verschillende initiatieven op het gebied van hybride leren met elkaar te verbinden. Om mensen met elkaar in contact te brengen, zodat zij hierin met elkaar kunnen optrekken en van elkaar kunnen leren. Voorbeeldvragen zijn: Wat werkt goed en wat werkt minder bij hybride leren? Wat betekent hybride leren voor de rol van de docent en praktijkbegeleider? Wat betekent hybride leren voor de student? En welke invloed heeft hybride leren op de kwaliteit van zorg?

Daarbij vormen hybride leerplekken een goede basis voor niveau overstijgend onderwijs (van helpende tot gespecialiseerd verpleegkundige) en het testen en door ontwikkelen van nieuwe technologieën.

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Petra Erkens
Senior onderzoeker & linking pin onderwijs
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK