Vitamine G

Wat zijn de effecten van het leven op een zorgboerderij op mensen met dementie, vergeleken met het leven in een regulier verpleeghuis? Dat is de kernvraag in het onderzoek Vitamine G. Eerder onderzoek van de AWO-L toonde al aan dat die effecten positief zijn. In Vitamine G willen de onderzoekers die effecten nader in kaart brengen en achterhalen wat de onderliggende werkingsmechanismen zijn.

Zorgboerderijen

Mensen met dementie die op een zorgboerderij wonen zijn actiever, hebben meer sociale contacten en komen vaker buiten dan mensen met dementie in de reguliere verpleeghuiszorg. Dat bleek uit onderzoek van de AWO-L. In dit vervolgonderzoek worden de effecten van de zorgboerderij op het functioneren van mensen met dementie nader onderzocht en opnieuw vergeleken met het functioneren van mensen met dementie in de reguliere zorg. Daarbij richten de onderzoekers zich niet alleen op het fysieke functioneren van mensen, maar ook op het dagelijks leven in samenhang met sociale en organisatorische factoren. Een apart onderdeel vormen de effecten van de zorgboerderij in de allerlaatste levensfase.   

MEDLO

Het onderzoek werd Vitamine G gedoopt, waarbij de G staat voor de groene omgeving van de zorgboerderij, de natuur en dieren. Het idee is dat deze elementen een positief effect hebben op bewoners. Toch is onvoldoende duidelijk wat de onderliggende werkingsmechanismen zijn die positief bijdragen aan het leven op de zorgboerderij. In Vitamine G willen de onderzoekers die mechanismen in beeld brengen door het meten van het dagelijks leven. Daarbij maken ze gebruik van het instrument Maastricht Electronic Daily Live Observation Tool (MEDLO-Tool), dat in het vorige onderzoek ontwikkeld werd; in Vitamine G wordt dit instrument verder ontwikkeld en verbeterd. Met de MEDLO-Tool kunnen onderzoekers het dagelijks leven op het moment zelf meten: wat doet iemand, waar gebeurt dat en met wie (sociale interactie) en hoe voelt iemand zich (stemming)? Het is de bedoeling om deze metingen over een langere periode uit te voeren.

Vragenlijsten en fysieke testen

Naast de inzet van de MEDLO-Tool, gaan de onderzoekers vragenlijsten afnemen onder zowel bewoners als familie en medewerkers. Daarin gaat het onder andere over het functioneren van bewoners, hoe naasten het dagelijks leven van bewoners inschatten en hoe zij zelf de zorg ervaren. Tot slot zullen bewoners fysiek getest worden, op kracht en activiteit.

Deelnemers

De feitelijke start van dit vijf jaar durende onderzoek was in het najaar van 2022. Bedoeling is om verspreid over het land ongeveer tien zorgorganisaties te werven. Het gaat dan om reguliere verpleeghuisafdelingen en zorgboerderijen, beiden voor mensen met dementie die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Het streven is om van zowel de reguliere afdelingen als de zorgboerderijen elk honderd bewoners te laten deelnemen. 

meer weten?

Hilde Verbeek
Vice-voorziter AWO-L & Hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK