Zorgtechnologie & data

Zorgtechnologie wordt steeds meer ingezet in de ouderenzorg, zowel bij zelfstandig wonende ouderen thuis als in de verpleeghuizen. De AWO-L onderzoekt op welke manier zorgtechnologie het beste kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg. En daarnaast hoe de data die zorgtechnologieën genereren beter benut kunnen worden.

Zorgtechnologie komt voor in vele vormen: van het elektronisch cliënten dossier (ECD) en beeldbellen tot robotica en GPS-trackers. Door de sterke vergrijzing en toenemende druk op het personeel, zal de behoefte aan technologie in de zorg verder toenemen. Het onderzoek van de AWO-L richt zich niet alleen op de vraag hoe zorgtechnologie kan worden ingezet om de kwaliteit van leven van cliënten en mantelzorgers te vergroten, maar ook hoe medewerkers ondersteund kunnen worden in hun dagelijkse werkzaamheden.

De kerngroep Zorgtechnologie heeft drie pijlers:

 1. Door samenwerking met ondernemers gezamenlijk op te pakken kunnen we stappen maken om technologie en data meer aan te laten sluiten op behoeftes van cliënten, professionals en organisaties.
 2. Door samen evaluaties uit te voeren creëren we meer inzicht in de meerwaarde van nieuwe interventies met technologie en data en de investeringen die deze vragen.
 3. Door samen op te trekken bij implementatie leren we over de effectiviteit van implementatie-strategieën en de invloed van context-variabelen.

Data

Daarnaast richt het onderzoek van de AWO-L zich op de data die worden gegenereerd door deze technologische innovaties. Het gaat daarbij niet alleen om kwantificeerbare data (i.e. cijfers), maar ook om data in de vorm van tekst, illustraties en beeldmateriaal. Door het analyseren van deze data kunnen mogelijk nieuwe inzichten ontstaan waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Zo kunnen uit de analyse van elektronische cliënten dossiers mogelijk voorspellers worden geformuleerd. Te denken valt aan de factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van decubitus of factoren die het risico op valincidenten voorspellen.

Zorgtechnologie & data
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK