Samenwerking

De opleiding is een initiatief van partners in de AWO-L en in gezamenlijkheid ontwikkeld. Aanleiding vormde het dreigend tekort aan voldoende en voldoende goed opgeleid personeel voor de ouderenzorg. De opleiding leidt studenten op tot algemeen verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ouderenzorg en die zich daar ook extra tot aangetrokken voelen.   

Hbo verpleegkunde duaal

De eerste twee jaar volgen studenten ‘de gewone’ hbo dagopleiding verpleegkunde. Zij gaan naar school en lopen dan stages op verschillende plekken in de zorg. Hierna stromen zij door naar een twee jaar durend leer-werktraject bij een van de bij de AWO-L aangesloten zorgorganisaties. In die periode blijven zij als student verbonden aan Zuyd Hogeschool. Daarnaast krijgen zij een leer-werk contract plus een baangarantie bij de zorgorganisatie waar ze dit traject gaan volgen.

Duaal leer-werktraject:

 • Studenten worden opgeleid in de zorgorganisatie waar zij voor kiezen. Praktijkbegeleiders worden ondersteund vanuit de hogeschool. 
 • De studenten hebben één keer in de twee weken een lesdag op de hogeschool. Deze lesdagen worden verzorgd door (gast)docenten en onderzoekers.
 • Eveneens één keer in de twee weken is een praktijkleerdag bij een van de zorgorganisaties. Het onderwijs wordt die dag verzorgd door medewerkers van de zorgorganisatie en docenten van Zuyd Hogeschool en de UM. Deze dag staat in het teken van een specifiek thema waarin de zorgorganisatie gespecialiseerd is, bijvoorbeeld palliatieve zorg of gedragsproblematiek. Op deze manier maken studenten kennis met wat de verschillende organisaties als beste aan zorg te bieden hebben.
 • Tijdens het leer-werk traject komen studenten regelmatig bij zorginstanties waar ouderen komen, zoals het ziekenhuis, de thuiszorg en verpleeghuizen.
 • Al bij de start van het leer-werktraject krijgen studenten een baangarantie. De zorgorganisaties hanteren hiervoor allemaal dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Diploma

Na afloop van de opleiding krijgen studenten een algemeen diploma hbo verpleegkunde, met de specialisatie ouderenzorg. Zij kunnen dus eventueel ook buiten de ouderenzorg aan de slag gaan. Maar het doel van de opleiding (en de baangarantie) is om hen zo veel mogelijk voor de ouderenzorg te behouden. Inmiddels is de eerste lichting in 2020 afgestudeerd. De instroom is sinds de start gestegen naar bijna 25 studenten per jaar. De zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en onderzoekers binnen de AWO-L hebben de ambitie om samen meer nieuwe opleidingen te ontwikkelen, ook op andere onderwijsniveaus.  

 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK