Valorisatieprijs voor Theresa Thoma-Lürken

geplaatst op: 05 april 2019

Dr. Theresa Thoma-Lürken enorm blij en zeer vereerd met valorisatieprijs uitgereikt door de voorzitter CvB prof. dr. Martin Paul (foto) voor onderzoek besluitvormingsondersteunende app voor wijkverpleegkundigen.

Theresa Thoma-Lürken heeft tijdens het jaarlijkse Maastricht University Dinner de Valorisatieprijs ontvangen voor haar proefschrift ‘Innovating Long-Term Care for Older People’. Dr. Thoma heeft onderzoek gedaan naar innovaties in de ouderenzorg en specifiek een besluitvormingsondersteunende app ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen en casemanagers. Klik hier voor meer informatie over haar onderzoek.

Unanieme beslissing

De jury, bestaande uit dr. Nick Bos, CvB (voorzitter), dr. Yvonne van der Meer, Brightlands Chemelot Campus, dr. Helen Mertens, MUMC+, prof. dr. Thomas Cleij, FSE, prof. dr. Jan Cobbenhagen, Brightlands Health Campus, prof. dr. René Kemp, FSE/ICIS – SBE/MERIT en Antoinette Stöcker, MUO (secretaris) was unaniem in haar besluit dat dit proefschrift de grootste impact op de samenleving heeft gehad. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.000 - beschikbaar gesteld door UM en Universiteitsfonds/SWOL gezamenlijk - plus een kunstwerk.

Onderzoek naar effectiviteit innovaties

De jury onderschrijft de redenen die in de voordracht worden genoemd. In de ouderenzorg zijn zorgorganisaties bezig met tal van innovaties. De kennis daarover wordt echter niet gedeeld, waardoor organisaties vaak het wiel opnieuw uitvinden. Ook is de effectiviteit van veel innovaties vaak niet onderzocht, waardoor niet effectieve maatregelen soms breed worden ingevoerd. Theresa Thoma heeft dit duidelijk in kaart gebracht en een databank opgezet voor en door zorgorganisaties waarin (effectieve) innovaties zijn opgenomen en waar nieuwe innovaties kunnen worden aangemeld. Veel van deze innovaties hebben een arbeidsbesparend karakter en dragen zodoende bij aan een van de grote uitdagingen in de (ouderen)zorg.

De Langer Thuis App

Ook heeft Thoma de Langer Thuis App ontwikkeld, een besluitvormingsondersteunende applicatie, die wijkverpleegkundigen en casemanagers ondersteunt in het doen van adequate diagnostiek en het zoeken naar adequate oplossingen voor individuele situaties. De app, die is ontwikkeld in samenwerking met onder meer MEMIC en Instrument Development, Engineering and Evaluation (IDEE), is zeer enthousiast ontvangen door potentiële gebruikers, die aangegeven de app heel graag in de praktijk te willen gebruiken.

Het project is gefinancierd door de Provincie Limburg vanwege de combinatie tussen wetenschap en praktijk en de focus op kwaliteit van leven van ouderen en de kwaliteit van het werk van zorgprofessionals.

Valorisatieprijs

Promovendi aan de Universiteit Maastricht zijn verplicht om in hun proefschrift een hoofdstuk te schrijven over hoe hun onderzoek vertaald kan worden naar maatschappelijke of economische waarde. Sinds 2015 wordt jaarlijks de Valorisatieprijs toegekend aan het onderzoek dat grootste impact op de samenleving heeft.

Dr. Alana Krix ontving in 2015 de eerste Valorisatieprijs. dr. Bart Spronck in 2016 en de Valorisatieprijs 2017 werd uitgereikt aan dr. Hans Schouwenburg en dr. David Barata .

Bron: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/valorisatieprijs-voor-theresa-thoma-l%C3%BCrken

Valorisatieprijs voor Theresa Thoma-Lürken
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK