Arbeidsbesparende innovaties

Een database die inzicht biedt in innovaties in de thuiszorg en verpleeghuiszorg in Limburg. Plus een Langerthuisapp gericht op thuiszorg voor mensen met dementie. Dat zijn de resultaten van het onderzoek Arbeidsbesparende innovaties.

Druk op de zorg

De druk op de zorg neemt steeds verder toe: door de vergrijzing en ontgroening moet met minder personeel steeds meer zorg geboden worden. Innovaties die arbeidstijd besparen of de kwaliteit van zorg verbeteren, kunnen mogelijk verlichting bieden. Veel zorgorganisaties zijn dan ook volop bezig met innovaties. Dat varieert van de inzet van nieuwe technologie tot het herinrichten van arbeidsprocessen. De AWO-L besloot daarom in 2013 een breed project te starten gericht op innovaties in de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Database

Het onderzoek ging van start met een inventarisatie van innovaties in de ouderenzorg in Limburg. In totaal werden 32 zorgorganisaties uitgenodigd om deel te nemen en gingen 26 organisaties hierop in. Bij deze organisaties werden gesprekken gevoerd met onder andere bestuurders, beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers. Zij gingen in op vragen als: welke innovaties zijn ingezet, met welk doel en hoe worden innovaties toegepast. Uiteindelijk leverden 22 organisaties in Excelbestanden informatie aan over 288 innovaties, die door de AWO-L werden omgezet naar een database. De innovaties varieerden van productinnovaties en interventies tot organisatorische innovaties en procesinnovaties. Ook werden per innovatie contactpersonen toegevoegd.

Doel

Doel van het project en de database was het bevorderen van inzicht in de innovaties en het uitwisselen van kennis. Het streven om de database regelmatig te updaten, is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Zo bleek het moeilijker om zorgorganisaties in een nieuwe ronde opnieuw te laten deelnemen: het is niet ingebed in de structuur van de organisatie om deze informatie steeds te actualiseren en aan te leveren Ook wisselen de contactpersonen per specifieke innovatie nogal eens van functie. De database bestaat nog wel, maar is dus niet interactief geworden.

Langerthuis app

In een vervolg op dit project werd samen met een aantal zorgorganisaties de Langerthuis app ontwikkeld en uitgetest in gesimuleerde situaties. Deze app is specifiek gericht op thuiszorg voor mensen met dementie. Zo is het voor wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie onmogelijk om innovaties zelf bij te houden. De app biedt een overzicht van actuele innovaties die bevorderen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Met de app kan de professional eventuele problemen bij de cliënt goed in kaart brengen. Vervolgens kan de professional samen met de cliënt en mantelzorger(s) een passende innovatie kiezen die kan bijdragen aan de oplossing van het probleem. In een evaluatiestudie werd duidelijk dat het gebruik van de app niet leidt tot een verschil in het gevoel van zekerheid bij het opsporen en oplossen van problemen. Ook detecteerden zorgverleners niet meer dezelfde problemen. Wel gaven zorgverleners aan dat zij het een prettig en waardevol hulpmiddel vinden. Maar in de praktijk wordt de app tot nu toe niet gebruikt.

Quote

De app dwingt je om verder te kijken dan de oplossingen die je al in je hoofd hebt.”

Medewerker

meer weten?

Michel Bleijlevens
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Vivantes

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK