Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) 2022

geplaatst op: 08 november 2021

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke prevalentiemeting van de zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. De meting wordt uitgevoerd in ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg.

Deelnemende instellingen hebben de mogelijkheid om gedurende één week de aanwezigheid, preventie en behandeling van zorgproblemen én de aanwezigheid van een aantal kwaliteitsindicatoren in kaart te brengen.

Het doel van de LPZ is het faciliteren van zorgorganisaties bij interne kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt door:

• Terugkoppeling van de eigen meetgegevens.
• De mogelijkheid om de huidige meetgegevens te vergelijken met data uit voorgaande jaren.
• De mogelijkheid om de eigen meetgegevens te vergelijken met andere locaties en afdelingen en met landelijke resultaten.

De LPZ meting is ontwikkeld binnen de Universiteit Maastricht en valt onder de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). De resultaten van de LPZ worden (ook) gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek om zo de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. De LPZ is hiermee ook een onafhankelijke meting zonder winstoogmerk.

In deze brochure leest u alles over wat LPZ deelname inhoudt & welke resultaten u mag verwachten.

Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) 2022
publicaties

publicaties


projecten

projecten


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK