LPZ

De zorg verbeteren door inzicht te krijgen in de prevalentie van indicatoren voor basisveiligheid. Dat is de insteek van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). De LPZ is ingebed in de AWO-L.

Meetweek

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) ging in 1998 van start: sindsdien meten medewerkers jaarlijks gedurende een week de kwaliteit van zorg aan de hand van bepaalde indicatoren. Bij de start was dat alleen hoe vaak decubitus (doorligwonden) voorkomt. Gaandeweg werd het aantal indicatoren verder uitgebreid, onder andere met indicatoren als: het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, het aantal valincidenten en in welke mate sprake is van ondervoeding. Het meten gebeurt zowel in de thuiszorg als de verpleeghuiszorg (en in ziekenhuizen). Medewerkers verrichten de metingen volgens een vastgesteld protocol.

Doel

De LPZ geeft zorgverleners inzicht in de prevalentie van veel voorkomende zorgproblemen waardoor die effectief kunnen worden aangepakt. Daarnaast bevordert de LPZ een soort benchmark: zorgorganisaties kunnen zichzelf vergelijken met andere organisaties. Als een zorgorganisatie of unit daarbinnen in bepaalde opzichten minder goed presteert dan andere organisaties, is daar misschien een goede verklaring voor. Maar als die er niet is, kunnen de uitkomsten een motief zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gaat ook niet om het registreren, maar om bewustwording. Zo is mede dankzij de LPZ meer aandacht gekomen voor decubitus en komen doorligwonden nu veel minder voor. Ook hebben de uitkomsten regelmatig geleid tot aanpassingen in het beleid van zorgorganisaties om problemen te voorkomen.

EPD’s

De vraag of deze informatie ook uit het Elektronische Patiëntendossier (EPD) te destilleren is, ligt voor de hand. Dat lukt om verschillende redenen nog niet, zo bleek uit onderzoek door de AWO-L. Belangrijk probleem is dat zorgorganisaties op eigen wijze EPD’s bijhouden en deze zodoende niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Ook zijn EPD’s lang niet altijd up to date. Het streven is de informatie in de toekomst wel uit EPD’s te halen.

Leidende rol AWO-L

Zorgorganisaties zijn niet verplicht om deel te nemen aan de LPZ. De motivatie hiervoor is ook iets gedaald, omdat er meer meetinstrumenten bij zijn gekomen. Toch kan deelname aan de LPZ de zorgorganisatie voordeel opleveren: de kwaliteit van zorg verbeteren door te leren van anderen. Dat is ook waar de AWO-L zich voor inzet. Daarom is de LPZ sinds 2010 ingebed in de AWO-L. Onderzoekers van de AWO-L geven meetinstructies aan zorgmedewerkers en geven zo nodig uitleg bij het dashboard waarin scores worden getoond. Tot slot kan de AWO-L zorgorganisaties helpen bij het opzetten van onderzoek als de cijfers daarvoor aanleiding geven.

Quote

De LPZ is een aanrader: de meting is kant en klaar, toegankelijk en je kunt de kwaliteit van zorg vergelijken met andere zorgorganisaties

meer weten?

Suzanne Rijcken
Onderzoeksmedewerker

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Jos Schols
Lid AWO-L dagelijks bestuur & Hoogleraar Ouderengeneeskunde
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK