Opstart leernetwerk en evaluatie Reablement in Nederland

geplaatst op: 07 februari 2024

"Cliënten helpen zichzelf te helpen" vormt de kern van reablement en is een veelbesproken strategie om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) zijn we al sinds 2014 bezig met dit thema. Het begon met de ontwikkeling en evaluatie van een reablement scholingsprogramma voor thuiszorgmedewerkers, het programma 'Blijf Actief Thuis', en meer recent het I-MANAGE-programma.

Vanaf december 2023 zijn we bij de Universiteit Maastricht, samen met onder andere Zuyd Hogeschool, Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, van start gegaan met het oprichten van een leernetwerk en de evaluatie van reablement in Nederland, gesteund door ZonMw. Het leernetwerk bestaat uit vier ervaren koploperorganisaties (MeanderGroep Zuid-Limburg, Cicero Zorggroep, Woonzorggroep Samen en MijZo) op het gebied van reablement en ontwikkelorganisaties die nog niet zoveel ervaring hebben met deze aanpak. Het doel? Kennis verzamelen én delen. Naast het leernetwerk staat er ook een evaluatie op de planning van de reablement-initiatieven binnen de betrokken organisaties.

Wat we willen bereiken? Een diepgaand inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten, hun naasten en zorgverleners. We gaan veranderingen monitoren op het niveau van cliënten, naasten en zorgverleners, evenals het zorggebruik. Daarnaast streven we ernaar om de verschillen tussen reablement en andere vormen van zorg, zoals ambulante herstelzorg, reguliere wijkverpleging en eerstelijnsbehandeling, in kaart te brengen.

Koploperorganisaties MeanderGroep Zuid-Limburg en Cicero Zorggroep, beiden partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, maken deel uit van dit leernetwerk. MeanderGroep Zuid-Limburg met hun reablement project 'Krachtig Chevremont', en Cicero Zorggroep met hun project 'Tijdelijke interventie thuis', zullen als partners actief meewerken aan de evaluatie en verdere definitie van reablement in Nederland.

Later dit jaar komt er een tweede oproep vanuit ZonMw voor ontwikkelorganisaties om deel te nemen aan het leernetwerk en de evaluatie. Wil je meer weten over onze projecten of de nieuwe subsidieoproep? Bekijk dan de website van ZonMw of neem contact op met Silke Metzelthin (s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl) of Ines Mouchaers (i.mouchaers@maastrichtuniversity.nl).

We kijken uit naar een boeiende samenwerking en het delen van waardevolle inzichten!

Opstart leernetwerk en evaluatie Reablement in Nederland
projecten

projecten


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK