Reablement

Help de cliënt zichzelf te helpen, is kort samengevat de boodschap van de reablement-filosofie. De AWO-L is aangesloten bij het internationale netwerk van onderzoekers die de kenmerken van deze filosofie in kaart brachten en op basis daarvan tot een nieuwe definitie kwamen. Deze definitie vormt het uitgangspunt voor vervolgonderzoek.

Definitie

Het internationale onderzoek om tot een goede definitie te komen, ging in 2018 van start. In totaal werden 82 reablement experts uit 11 landen bij het onderzoek betrokken. Door middel van drie online vragenlijsten is overeenstemming bereikt over een serie kenmerken en een definitie die toepasbaar is in de zorg voor ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Zo stelt de filosofie dat ouderen geholpen moeten worden om hun functioneren te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Het toepassen van de filosofie betekent in de praktijk dat de zorg gericht is op wat mensen zelf nog kunnen en hen daarin waar nodig te ondersteunen. Zodat ouderen zo veel mogelijk (weer) de dingen kunnen doen die zij belangrijk vinden.

Onderzoek

Op basis van de nieuwe definitie deed de AWO-L een literatuurstudie naar internationale programma’s die gebaseerd zijn op de reablement-filosofie. De studie richtte zich vooral op het effect van het programma op de zelfredzaamheid van ouderen, met wisselend resultaat: slechts 10 van de 19 programma’s lieten een positief effect zien. Het lijkt erop dat de samenstelling van interdisciplinaire teams, de manier waarop doelen gesteld worden en de hoeveelheid interventies van invloed zijn op de effectiviteit van de programma’s.

Vervolg

De inhoud van deze programma’s wordt in de wetenschappelijk literatuur slechts beperkt beschreven. Programma’s zijn hierdoor in de praktijk van de zorg niet eenvoudig toepasbaar. De AWO-L is daarom een vervolgonderzoek gestart waarin internationale reablement onderzoekers geïnterviewd worden over de programma’s die zij ontwikkeld hebben, met als kernvraag: welke interventies worden binnen reablement programma’s ingezet om de doelen van de klant te bereiken? Op basis hiervan wil de AWO-L een reablement-programma ontwikkelen dat in Nederland toepaspaar is in de ouderenzorg. Tot slot is het de bedoeling om het programma uiteindelijk in een pilot uit te testen bij de zorgorganisaties van de AWO-L.

Quote

De inhoud van de reablement programma’s is niet altijd goed beschreven. Daardoor kan ik er als fysiotherapeut niet zomaar mee aan de slag gaan. Terwijl ik de nieuwste programma’s juist graag zelf in de praktijk wil brengen.

Zorgprofessional

meer weten?

Silke Metzelthin
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin MeanderGroep Zuid-Limburg

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK