Basic Care Revisited

Een interventie die de communicatie tussen de zorgprofessional en iemand met dementie verbetert. Plus een interventie om mensen te stimuleren in hun zelfredzaamheid door bijvoorbeeld meer te bewegen. Dat zijn enkele resultaten van het onderzoek onder de noemer Basic Care Revisited.

Essentiële zorg op de kaart zetten

Essentiële zorg, zoals hulp bij het wassen en aankleden, wordt dagelijks het meest geleverd. Toch is relatief weinig onderzoek gedaan naar de vraag hoe verzorgenden en verpleegkundigen dit het beste kunnen doen. Voor de AWO-L was dit reden om met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit in Nijmegen een onderzoek te starten naar essentiële zorg. Een belangrijk motief voor samenwerking was dat essentiële zorg op veel verschillende plekken geboden wordt (verpleeghuis, ziekenhuis, thuis). Daarnaast wilden de drie universiteiten met dit onderzoek het thema landelijk beter op de kaart zetten en een infrastructuur rondom dit thema opbouwen, zodat hier meer mensen bij betrokken raken. Dat is inmiddels goed gelukt.

De drie universiteiten onderzoeken vier thema’s in verschillende settingen:

 • Communicatie
 • Mobiliteit
 • Wassen en aankleden
 • Voeding

Communicatie van de zorgverlener met mensen met dementie

De AWO-L richtte zich op de eerste drie thema’s. Als eerste werd gekozen voor het ontwikkelen van een aanpak voor een goede communicatie van de zorgverlener met mensen met dementie. Als setting werd gekozen voor het verpleeghuis. Hier zijn mensen met dementie vaak al erg afhankelijk van de zorgverlener en hoe die hun wensen interpreteert. Voor zorgverleners betekent het dat zij zich soms extra moeten inspannen om te begrijpen wat voor de persoon met dementie belangrijk is.

Het onderzoek begon met een literatuurstudie. Daarnaast werd het thema communicatie in een werkgroep vanuit verschillende invalshoeken belicht (onder andere door een logopedist, zorgverleners en een Cliniclown). Ook werd besproken wat een goede en praktisch inzetbare aanpak zou kunnen zijn. Dit resulteerde in een aanpak, mede gebaseerd op het Contact D model: dit model beschrijft factoren die de communicatie kunnen verbeteren.

De aanpak werd in een van de verpleeghuizen in de AWO-L uitgetest. Dat gebeurde onder andere tijdens het wassen en aankleden. Op basis van deze praktijktests werd de aanpak nog bijgeschaafd. Een evaluatie heeft niet plaatsgevonden.

 

Blijf actief thuis

Een tweede onderzoek dat gestart werd, inclusief effectiviteitsstudie, is Blijf actief thuis. Dit leverde een veelbelovende aanpak op, bedoeld om mensen te stimuleren in beweging te blijven en dingen zo veel mogelijk zelf te doen. De aanpak werd in Limburg uitgetest in de thuissituatie, in Utrecht in het ziekenhuis.

Inmiddels is een vervolgonderzoek gestart om te komen tot een generieke interventie Blijf actief thuis, die zowel thuis, in het verpleeghuis als in het ziekenhuis ingezet kan worden.

meer weten?

Silke Metzelthin
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin MeanderGroep Zuid-Limburg

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Sandra Zwakhalen
Lid AWO-L dagelijks bestuur & Hoogleraar Verplegingswetenschap
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK