Essentiële Zorg

Een generieke interventie Blijf actief thuis die breed in de zorg kan worden ingezet: van thuis tot in het verpleeghuis. Dat is een van de doelen van het vervolgonderzoek essentiële zorg. Een andere deelstudie is het onderzoek naar een optimaal en juist gebruik van de speciale ‘wassen zonder water’ washandjes.

Blijf actief thuis

Dit onderzoek is in 2019 gestart en borduurt voort op Basis Care Revisited, waarin onder andere de aanpak Blijf actief thuis ontwikkeld werd. Deze aanpak blijkt mensen in beweging te brengen en beoogt dat zij meer dingen zelf (blijven) doen. Dat is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Het is de bedoeling om in dit vervolgonderzoek een generieke aanpak te ontwikkelen die uiteindelijk breed kan worden ingezet: thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Feitelijk gaat het om een interventie die het gedrag van verpleegkundigen en verzorgenden beïnvloedt. Zij gaan meer zorgen met de ‘handen op de rug’ en mensen stimuleren om zo hun zelfredzaamheid te versterken. Om dit te bereiken, ontvangen zij de training ZELF en worden zij in het dagelijks werk ondersteund.

Effectiviteitsstudie

In het vervolgonderzoek wordt in de praktijk van de zorg onderzocht of het gedrag van zorgprofessionals daadwerkelijk verandert bij deze aanpak. Dit gebeurt in een effectiviteitsstudie waaraan een groot aantal afdelingen van een verpleeghuis deelneemt. Op een deel van de afdelingen wordt de interventie ingezet. Hier worden medewerkers in de aanpak geschoold en een coach zal hen op de eigen afdeling begeleiden. Ook zal het beleid op deze manier van werken worden aangepast. Andere afdelingen fungeren als controlegroep: hier wordt de interventie niet geïntroduceerd en wordt de bestaande werkwijze gehandhaafd. Het is de bedoeling om in de toekomst eenzelfde, vergelijkende studie te doen in de thuiszorg.

Wassen zonder water

Hoe kunnen de speciale ‘wassen zonder water’ washandjes optimaal en efficiënt in de zorg gebruikt worden? Dat is de kernvraag in een tweede deelstudie. De washandjes worden veel gebruikt in de zorg, maar de praktijk laat zien dat dit niet altijd efficiënt gebeurt. Er worden regelmatig washandjes verspild en soms worden hygiëneregels onvoldoende nageleefd. In een observatie studie in de praktijk van de zorg zal onderzocht worden wat goed en niet goed gaat. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met betrokkenen, zoals het zorgpersoneel, cliënten, managers en producenten van de speciale washandjes. Dit moet uiteindelijk resulteren in een concreet plan voor het juiste en optimale gebruik van de washandjes dat wordt ingevoerd en gemonitord in een aantal verpleeghuizen.

Quote

Ik vind ook dat we meer met collega’s sparren over de zelfredzaamheid; als iets niet lukt of als iemand een tip heeft - of een andere manier van aanpakken of ideeën heeft - dat gebeurt (nu) veel meer

Deelnemer ZELF

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Sandra Zwakhalen
Lid AWO-L dagelijks bestuur & Hoogleraar Verplegingswetenschap
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK