Goede voorbeelden Verpleegkundig Leiderschap

Het overdraagbaar maken en verspreiden van een nieuw leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen. Met als doel: het versterken van de leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen. De AWO-L doet dit in een project in het kader van het landelijk ZonMw onderzoek Beschrijven Goede voorbeelden.

Competenties

Verspreid over het land worden in totaal tien projecten onder de vlag Beschrijving Goede voorbeelden uitgevoerd. In Limburg gaat het om een vervolg op het project Nurses in the lead towards high quality community care. Hierin werd een nieuw leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Bedoeling is om dit programma in een één jaar durend project overdraagbaar te maken en verder te verspreiden. Met als uiteindelijk doel het versterken van de leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen niveau 6. Het project van de AWO-L ging op 1 oktober 2020 van start.

Het project

Inmiddels is in het project een literatuurstudie gedaan naar bestaande leiderschapsprogramma’s in de langdurige zorg. Het resultaat is dat deze spaarzaam zijn.

Voor de verdere verspreiding van het programma zijn een trainershandleiding (digitaal) en een cursistenhandleiding ontwikkeld. Op basis hiervan vinden train-de-trainer trainingen plaats bij een zorgorganisatie in Zuid-Limburg. Zo worden in het project vier wijkverpleegkundigen (aspirant-trainers) getraind om de training zelf te kunnen geven aan elf collega wijkverpleegkundigen. Voor hen is de cursistenhandleiding bedoeld.

Het verloop en effect van de trainingen wordt geëvalueerd.

Vaardigheden

In de training, die uit veertien bijeenkomsten bestaat, komt een aantal vaardigheden aan bod, zoals:

 • Trainen van vaardigheden om het team te kunnen ondersteunen.
 • Het evidence based practice kunnen onderbouwen van je handelen.
 • Klinisch redeneren.
 • Samen doelen stellen.
 • Samen met de patiënt/cliënt beslissen over de zorg.
 • Interprofessioneel samenwerken.
 • Het systematisch implementeren van een eigen zorginnovatie.

Vervolg

In de laatste fase van het programma is het de bedoeling om het programma breder inzetbaar te maken, zodat ook andere zorgsectoren ermee aan de slag kunnen gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen, de revalidatiezorg en de GGZ.

 

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Petra Erkens
Senior onderzoeker & linking pin onderwijs
meetinstrumenten

meetinstrumenten


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK