LINC: Een leven lang leren en de ouderenzorg verbeteren

Een leven lang leren in de ouderenzorg, dat is de inzet van het LINC project, een afkorting die staat voor Learning Innovation Nurses Climate. Doel van dit onderzoek: zorgprofessionals die continu leren en de ouderenzorg verbeteren.

Een leven lang leren

De ouderenzorg is continu in beweging: de vergrijzing neemt toe en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor neemt de complexiteit van de zorg toe, zowel thuis als in het verpleeghuis. Voor zorgprofessionals betekent dit dat zij continu moeten meebewegen en waar dat kan, meehelpen de zorg te verbeteren. Dit kan alleen in een werkomgeving waarin een leven lang leren om die zorg te verbeteren gestimuleerd wordt. En uitkomsten van zorg, zoals het voorkomen van valincidenten en doorligwonden, hier ook veel meer voor worden aangewend. Want tot nu toe worden deze uitkomstmaten van zorg vooral gebruikt om de buitenwereld te informeren.

Het onderzoek

Het LINC project ging in 2019 van start om in vier jaar een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat te creëren en evalueren bij teams van verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) werkzaam in de ouderenzorg. Dit gebeurt in opeenvolgende fasen bij twaalf V&V teams van drie ouderenzorgorganisaties die zijn aangesloten bij de AWO-L. Het gaat deels om teams van afdelingen in de verpleeghuiszorg en deels om teams in de thuiszorg.

 • Met een quickscan wordt eerst in deze teams in kaart gebracht in hoeverre sprake is van een leercultuur en hoe die cultuur eruit ziet. Zoals: krijgen medewerkers feedback, spreken ze elkaar aan en zo ja, hoe doen ze dat? Maar ook: wat zou er beter kunnen?
 • Teams worden getraind om te werken aan een cultuur waarin zij elkaar op een positieve wijze feedback geven. En waarin continu verbeteren een onderdeel van het werk wordt. Dit wordt geoefend met pilots in de praktijk, waarbij afdelingen de verantwoordelijkheid krijgen.
 • Alle niveaus in het team worden hierbij betrokken en elk team krijgt twee coaches. Dit zijn verpleegkundigen niveau 5 en 6, die hierin op hun beurt weer door het hbo getraind worden en die ook contact onderhouden met de onderwijspartners.
 • De teams doorlopen steeds een cyclus waarin zij gezamenlijk zelf een onderwerp van zorg aandragen waarin zij ruimte voor verbetering zien. Voordat zij hiermee beginnen, brengen zij eerst samen de huidige stand van zaken in kaart.
 • Vervolgens volgen onderzoekers het proces van verbeteren en kijken ze naar waar teams tegenaan lopen. Het geleerde wordt meteen overgeheveld naar teams die hier nog mee gaan beginnen.

Het is de bedoeling om op basis van de ervaringen die in de pilots worden opgedaan een interventie te ontwikkelen die teams en afdelingen helpt om continu te leren en te verbeteren.

Quote

Van werken en leren, naar werken is leren. Dat is waar we naar toe willen!

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Judith Meijers
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Zuyderland
publicaties

publicaties


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK