LISTEN

Een theoretisch raamwerk bieden met inzicht in de complexe dynamiek van proactieve zorgplanning (PZP) communicatie, is het doel van het LISTEN project. Hiermee worden aanknopingspunten gegeven aan verpleegkundigen in de ziekenhuis-, thuiszorg- en verpleeghuissetting om PZP-communicatievaardigheden te optimaliseren en te integreren in de dagelijkse praktijk en het onderwijs.

Proactieve zorgplanning

Voor een vreedzaam overlijden is het belangrijk voor ouderen dat zij samen met hun naasten en zorgprofessionals de ruimte krijgen om met elkaar in gesprek te gaan, hun wensen te uiten en weloverwogen beslissingen te nemen en vast te leggen. Dit proces wordt proactieve zorgplanning (PZP) genoemd. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (hierna: verpleegkundigen) zijn ideaal gepositioneerd om een centrale rol te spelen in PZP. Hiervoor hebben zij echter specifieke vaardigheden nodig. Verpleegkundigen worden niet opgeleid of getraind in deze vaardigheden. Daarnaast ontbreekt fundamentele kennis over welke bouwstenen belangrijk zijn voor optimale PZP-communicatie. Het LISTEN project biedt een theoretisch raamwerk dat inzicht geeft in de complexe dynamiek van PZP-communicatie.

De verschillende fasen

Het project is opgebouwd in een zestal fasen waarin het theoretisch raamwerk ontwikkeld en bevestigd wordt. Fase 1 omvat een literatuuronderzoek waarin bouwstenen die beschreven worden in bestaande wetenschappelijke literatuur onderzocht worden. Vervolgens wordt in fase 2 een interviewstudie verricht waarin meer diepgang aangebracht wordt in de bouwstenen die in fase 1 gevonden zijn en waarbij eventueel aanvullende bouwstenen beschreven worden. In fase 3 volgen video-observaties om de dynamieken tussen de bouwstenen zichtbaar te maken en een praktische doorvertaling van deze bouwstenen te beschrijven.

Het conceptuele theoretisch model dat hierna opgebouwd is, wordt in fase 4 internationaal bevestigd door middel van een “Delphi-studie” waarbij de mening van een groot aantal experts wordt gevraagd. In fase 5 en 6 wordt het model tot slot gebruikt om te adviseren over de ontwikkeling van verpleegkundige interventies en opleidingscurricula.

Klankbordgroep

Binnen het LISTEN project is een interprofessionele klankbordgroep samengesteld. Deze groep bestaat uit een ouderenvertegenwoordiger, verpleegkundigen van verschillende niveaus werkzaam in het ziekenhuis, verpleeghuis en de thuiszorg, leden van een transmuraal ondersteunend palliatie adviesteam, een geestelijk verzorger en andere experts op het gebied van palliatieve zorg, ouderenzorg en het onderwijs. De klankbordgroep adviseert en ondersteunt de onderzoeksgroep bij de verschillende onderzoeksactiviteiten.

Verpleegkundige carrièrepaden

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw vanuit de persoonsgebonden subsidie “Talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen” die toegekend is aan Judith Meijers, associate professor binnen de AWO-L. Meer weten? Lees hier meer over het project. Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis, is het stimuleren van infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek en carrièrepaden binnen Zuyderland, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht een doel van het LISTEN project. Het project is dus ook een opstap om de promovendus (Fran Peerboom) en post doc (Jolanda Friesen) in hun academische carrière en leiderschap te laten groeien.

meer weten?

Judith Meijers
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Zuyderland
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK