Nurses on the move

Toekomstgerichte, meer wetenschappelijk onderbouwde verpleegkundige zorg in verpleeghuizen, dat was de insteek van het project Nurses on the move. Met als doel: het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners, het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en het onderzoeken van de relatie tussen expertise en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Elke stap telt

De onderzoekslijn bestond uit drie deelprojecten, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoners. Hen dagelijks activeren en tot bewegen aanzetten, draagt daar onder andere aan bij.

Bewegen

In het deelproject DAIly NURSE werd als eerste onderzocht hoeveel bewoners dagelijks bewegen door te observeren hoeveel ze zitten, staan of liggen. Dat gebeurde op basis van bijna 3300 observaties verdeeld over 30 afdelingen voor bewoners met dementie en bewoners met lichamelijke klachten. Ook werd geobserveerd wat medewerkers deden: activeerden zij bewoners of werden er juist dingen van hen overgenomen.

De conclusie luidde dat bewoners weinig bewegen, veel slapen en vaak televisiekijken. Verder bleek dat medewerkers in de helft van de gevallen dingen overnamen, zoals het smeren van een boterham. In interviews met verzorgenden en verpleegkundigen kwam naar voren dat zij dit ook regelmatig doen als dit niet nodig is.

Interventie DAIly NURSE

Op basis van deze eerste studie en literatuuronderzoek werd samen met de praktijk een interventie genaamd DAIly NURSE ontwikkeld. Deze bestaat uit drie onderdelen:

 • Het ontwikkelen van een beweegbeleid gedragen door de organisatie.
 • Medewerkers met educatie (workshops) bewust maken van het belang van bewegen voor de eigen regie van bewoners en van hun eigen gedrag op dit gebied: onder andere door gebruik te maken van video’s opgenomen tijdens de zorg voor bewoners en zelfreflectie hierop.
 • Coaching on the job: het trainen van verpleegkundigen en verzorgenden in elkaar scherp houden als het gaat om het activeren van bewoners.

(In een ander deelproject werd een toolbox ontwikkeld gericht op het bevorderen van de implementatie van strategieën gericht op het stimuleren van bewegen).

In de praktijk

De interventie DAIly NURSE werd getest in de praktijk van twee deelnemende zorgorganisaties. Hier werden camera’s geplaatst op afdelingen tijdens het ontbijtmoment waar de interventie wel en waar die niet werd uitgetest om verschillen te observeren. Eerst werd een nulmeting gehouden en na de DAIly NURSE interventie volgde een tweede meting. De uitkomst: Ouderen gingen niet veel meer bewegen tijdens het ontbijtmoment (niet meer zelf doen) en de rol van medewerkers veranderde in die korte tijdsperiode niet veel. Medewerkers namen nog steeds veel over van de bewoners. Wel was er meer rust in woonkamers, was er oog voor maaltijd ambiance, zaten medewerkers vaker aan tafel met bewoners en stonden radio’s zachter. Bovendien droeg de interventie bij aan meer bewustwording: medewerkers constateerden zelf meerdere malen dat ze dingen van bewoners overnamen waar dat niet nodig was.

Vervolg

Zorgorganisaties werken nog met de interventie, die werd door ontwikkeld in een apart onderzoeksproject gericht op het stimuleren van bewegen en de zelfredzaamheid.

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Michel Bleijlevens
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Vivantes
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK