Qwiek.up bij onbegrepen gedrag

Een handreiking aan verpleegkundigen en verzorgenden voor een optimaal gebruik van de Qwiek.up, specifiek gericht op momenten waarin sprake is van onbegrepen gedrag tijdens de dagelijkse ADL-zorg bij mensen met dementie. Het ontwikkelen van een dergelijke interventie is het doel van dit onderzoek.

De Qwiek.up is een verrijdbare projector die speciaal voor de zorg ontwikkeld is. Met de Qwiek.up kunnen beelden op de wand worden geprojecteerd en dat kan in groepen of individueel. De combinatie van beelden en klanken brengt mensen plezier, ze worden er rustig van, of komen er juist door in beweging. Het hangt er maar van af welke module de zorg kiest. Het aanbod is gevarieerd: van boerderij en aquarium tot ouderen in beweging.

Onbegrepen gedrag

De Qwiek.up wordt steeds vaker ingezet bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL-zorg (algemene dagelijkse levensverrichtingen) bij mensen met dementie. Vooral tijdens het wassen en aankleden, de persoonlijke verzorging en tijdens eet- en drinkmomenten. Het zijn situaties waarin mensen met dementie soms agressief worden, of juist helemaal verstijven. Ook kunnen mensen heel apathisch zijn en is contact maken amper mogelijk. In de praktijk wordt de Qwiek.up in dit soort situaties lang niet altijd optimaal ingezet. Dat blijkt uit observaties en de signalen die de producent van de Qwiek.up zelf ontvangt. Nog te vaak hangt een goed gebruik af van het enthousiasme voor het hulpmiddel van individuele medewerkers. Van een systematische, optimale inzet is nog geen sprake.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een handreiking aan verpleegkundigen en verzorgenden voor het optimale gebruik van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag tijdens de algemene ADL-zorg. Uiteindelijk kan die handreiking bijdragen aan een betere kwaliteit van leven bij mensen met dementie en meer plezier in het werk.

Het onderzoek

Uitgangspunt van het onderzoek is dat veel expertise op de werkvloer aanwezig is, maar deze expertise onvoldoende wordt gedeeld. Het onderzoek ging van start met interviews bij een van de zorgorganisaties van de AWO-L. Zo werd ingegaan op situaties waarin de Qwiek.up tijdens de ADL-zorg wordt ingezet, hoe dat precies gebeurt (welke beelden, welk geluid, de opstelling, wel of niet erbij blijven) en met welk doel variërend van ontspannen tot activeren of het bieden van afleiding, bijvoorbeeld tijdens het nagels knippen. Vervolgens werden interviews afgenomen bij zes zorgorganisaties buiten Limburg. Op basis van deze interviews en een literatuurstudie naar wat al bekend is over de inzet van de Qwiek.up, werd een eerste handreiking geformuleerd. Deze werd twee keer voorgelegd aan verpleegkundigen en verzorgenden en bijgesteld. Deze versie wordt getest bij twee zorgorganisaties van de AWO-L. Op basis van de ervaringen die zij hiermee opdoen, zal de handreiking verder worden bijgesteld. Bedoeling is dat de handreiking klaar is in het najaar van 2021.

meer weten?

Erik van Rossum
Linking pin Zuyd Hogeschool & Lector Wijkgerichte Zorg

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK