Right time place care

Er bestaat niet zoiets als een universele voorspellende factor die duidt op een aanstaande, noodzakelijke opname in het verpleeghuis van mensen met dementie. Dit blijkt uit grootschalig Europees onderzoek, waarin de AWO-L het inventariseren en analyseren van data op zich nam.

Mensen met dementie kunnen op enig moment niet langer meer zelfstandig thuis wonen. Een Europees consortium deed onderzoek naar de vraag of er factoren zijn die duiden op een aanstaande, noodzakelijke verhuizing naar het verpleeghuis. Verder richtte het onderzoek zich op de kwaliteit van leven en zorg van een hele specifieke groep mensen met dementie: mensen in de laatste zes maanden thuis voor hun opname en de eerste drie maanden na de verhuizing naar het verpleeghuis. Het onderzoek werd gefinancierd door de Europese Unie. Landen die deelnamen aan het consortium waren Nederland (met de AWO-L), Duitsland Frankrijk, Engeland, Finland, Zweden, Estland en Spanje.

Data

Binnen het onderzoek kreeg de AWO-L de hoofdtaak: het aansturen en verzamelen van data over ruim 2000 mensen met dementie en hun naasten. Circa 1200 van hen woonden nog thuis; bijna 800 mensen waren recent verhuisd naar het verpleeghuis. Ook nam de AWO-L de analyse van alle data uit de acht landen op zich. Andere landen richtten zich onder andere op het verzamelen van data over best practices en de kosteneffectiviteit.

Conclusie

Tegen de verwachting in leverde dit onderzoek geen universele voorspeller voor een aanstaande opname op. Wel werd in zeven van de acht landen de overbelasting van de mantelzorger als mogelijke voorspeller gevonden: naarmate die overbelasting toeneemt, stijgt de kans op een naderende verhuizing naar het verpleeghuis. Maar bijvoorbeeld veranderend gedrag of de mate waarin iemand afhankelijk is van anderen, blijken geen voorspellers. De conclusie is dan ook dat de noodzaak van een verhuizing naar een verpleeghuis heel erg afhangt van hoe iemand leeft en de zorg die hij of zij krijgt. Verder bleek uit het onderzoek dat er geen verschil is in de kwaliteit van leven thuis of in het verpleeghuis.

Tot slot concludeert de AWO-L op basis van alle data dat Nederland van alle acht landen allround kampioen is als het om goede zorg voor mensen met dementie gaat. Vergelijkbaar met de allround kampioen op de schaats, die geen enkele afstand wint maar uiteindelijk wel met het beste gemiddelde kampioen wordt.

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Hilde Verbeek
Vice-voorziter AWO-L & Hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK