Smart Glass

Vier zorgorganisaties van de AWO-L evalueerden in 2020 het gebruik van de smart glass: een slimme bril die het mogelijk maakt dat iemand op een tablet of smartphone op afstand kan meekijken met een collega die een bril met een camera draagt.

Op afstand

De gedachte is dat met de inzet van de smart glass zorgprofessionals makkelijker en directer in kunnen spelen op vragen van andere locaties en minder hoeven te reizen. Met een smart glass kan een arts, verpleegkundige, psycholoog of opleider van een afstand meekijken met de zorgmedewerker, bijvoorbeeld bij wondzorg. Of om een cliënt te observeren, of een leerling te begeleiden. Zo kan efficiënter worden gewerkt en wordt elkaars expertise optimaal benut.

Het project ging in 2020 door de coronacrisis versneld van start op meerdere locaties van vier zorgorganisaties in Zuid-Limburg. Hier werd de slimme bril in vier situaties ingezet:

 • Triage door de specialist ouderengeneeskunde.
 • Wondzorg.
 • Begeleiding van stagiairs.
 • Beoordelen van onbegrepen gedrag door een psycholoog.

Het onderzoek

De kernvraag in het onderzoek luidde: hoe pakt het gebruik van de smart glass uit? Zo werden 110 vragenlijsten ingevuld door dragers van de smart glass en degenen die meekeken op hun tablet. Daarnaast werden 27 zorgprofessionals (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en verpleegkundigen) geïnterviewd over hun ervaringen met de slimme bril. En in twee focusgroepen werd gesproken met projectleiders en beleidsmedewerkers.

De conclusies

Voor definitieve conclusies is het nog te vroeg. Wel kan al iets gezegd worden over de ervaringen van de zorgorganisaties:

 • Zorginnovaties als deze worden niet meteen door zorgmedewerkers omarmd. Er blijft een sterke voorkeur voor face to face contact bestaan en de noodzaak voor dit soort innovaties wordt nog niet door iedereen sterk gevoeld. Toch brengt het werken en experimenteren met nieuwe producten een interesse en beweging onder zorgmedewerkers tot stand.
 • Zorgprofessionals werden getriggerd om nieuwe situaties te ontdekken waarin de smart glass toegepast kon worden en zagen voordelen die een slimme bril kan opleveren; zo verstoort de meekijker met zijn aanwezigheid een observatie van een cliënt niet als hij op afstand betrokken is.
 • Zorgprofessionals vinden de kwaliteit van beeld en geluid heel belangrijk, maar ook het zogenaamde ‘plug & play’ karakter. Kun je makkelijk en snel met het product aan de slag?
 • Bij innovatie gaat het altijd om de balans tussen positieve resultaten en kosten: hoeveel slimme brillen heb je als zorgorganisatie nodig en wegen de baten daarvan op tegen de kosten? Vergeet niet dat ook het organiseren van een afspraak met de bril, en het reserveren en opladen van de bril tijd kost.

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Ramon Daniëls
Lector Ondersteunende Technologie in de zorg & wetenschappelijke linking pin Sevagram
thema's

thema's


in de media

in de media


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK