Wondzorg op afstand

geplaatst op: 19 september 2023

Diverse partners in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) hebben gezocht naar manieren om (wondzorg) consultatie op afstand te verbeteren. Renée Verwey, procesbegeleider Zuyd Hogeschool: “De technologieën bleken echter nog niet goed aan te sluiten bij de behoeften van zorgverleners en waren nog niet volwassen genoeg voor effectief gebruik.” Vanuit de blijvende behoefte aan wondzorgconsultatie op afstand is een nieuwe werkgroep ontstaan die nu 1 jaar actief is.

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg – Limburg (AWO-L) hebben in het verleden verschillende zorgorganisaties ervaring opgedaan met de inzet van middelen ten gunste van consultatie op afstand. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. een slimme bril (smart glass), waarmee een zorgverlener op afstand geconsulteerd kan worden.

De organisaties binnen de AWO-L hebben tijdens de experimenten ervaren dat de gebruikte technologieën (smart glass) nog niet voldoende aansloten bij de behoefte van de zorgverleners én dat de technologie onvoldoende ‘volwassen’ was voor dergelijk gebruik. Het gebruik was onder andere te omslachtig en vroeg te veel digivaardigheid van de gebruiker. De behoefte, efficiënter werken middels consultatie op afstand, bleef bestaan.

Vanuit deze behoefte is in oktober 2022 een werkgroep ontstaan om opnieuw de behoeften van wondzorgmedewerkers te verhelderen en te inventariseren welke middelen hier wél bij kunnen aansluiten. Vier ouderenzorg-organisaties namen deel aan deze werkgroep: Zuyderland, Meander, Cicero en De Zorggroep. De werkgroep werd begeleid door Renée Verwey, linking pin vanuit AWO-L, en Michael Breemen namens Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EITZ).

De werkgroep had als doel te zoeken naar de meest optimale oplossing(en) voor wondconsultatie op afstand ter aanvulling op fysieke wondzorg waarbij de kwaliteit van de wondzorg blijft gegarandeerd.
In onderlinge afstemming is een programma van eisen opgesteld, waarna use cases en een pilot in gang gezet zouden worden.

Tegelijkertijd werd bij drie van de vier deelnemende organisaties al gewerkt of gestart met de invoering van de Ons Wondzorg-app, een app die onder andere de beoordeling en rapportage van wonden vergemakkelijkt. Uiteindelijk is besloten dat de Wondzorg-app vooralsnog de meeste aspecten van het programma van eisen afdekt. De werkgroep heeft geconcludeerd dat het goed zou zijn om de focus te verleggen naar het optimaliseren van hybride wondzorg. Hier is goed gebruik van de Wondzorg-app een belangrijk onderdeel van. Om deze reden is ervoor gekozen niet te zoeken naar andere middelen en technologieën die consultatie op afstand mogelijk maken. Wél wordt onderzocht wat nodig is voor optimaal gebruik van de app.  

De werkgroep ziet ruimte voor verbetering van de app en de implementatie ervan in de organisaties. Denk hierbij aan het verbeteren van fotokwaliteit en het in de app samenwerken met externe partijen, zoals het ziekenhuis. Momenteel wordt de app alleen in de thuiszorg gebruikt. De werkgroep concludeert dat nader onderzoek naar de impact van de app nodig is om te beoordelen in hoeverre deze bijdraagt aan het oorspronkelijke doel van de werkgroep; het verhogen van de efficiëntie door het verminderen van fysieke consulten en verminderen van de administratieve last, met behoudt of verhogen van de kwaliteit van wondzorg. Er wordt momenteel verkend of en op welke manier dit onderzoek wordt vormgegeven.

Wondzorg op afstand
projecten

projecten


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK