Telerevalidatie thuis na geriatrische revalidatie

Het ontwikkelen van een interventie op het gebied van telerevalidatie die effectief en toepasbaar is in de thuissituatie van ouderen, na hun opname in de geriatrische revalidatie. Dat is het uiteindelijk doel van dit onderzoek, dat in 2020 van start ging.

Zorg op afstand

Telerevalidatie houdt in dat er technologische hulpmiddelen worden gebruikt om te revalideren. Het gaat dan onder andere om games, oefenvideo’s en beeldbellen met de therapeut. Telerevalidatie wordt bij de revalidatie van ouderen maar beperkt ingezet. De gedachte is vaak nog dat ouderen de technologie niet gewend zijn, maar die gedachte is inmiddels achterhaald. Steeds meer ouderen kunnen goed overweg met tablet en smartphone. Voor de AWO-L was dit aanleiding om een onderzoek te starten naar de inzet van technologie in de nazorg na geriatrische revalidatie. Een andere belangrijke aanleiding is de toenemende druk op de ouderenzorg door de personeelstekorten. Nazorg op afstand met de inzet van technologische middelen kan die druk mogelijk verminderen. Zo kunnen mensen na een GRZ-traject thuis nog op afstand contact hebben met hun behandelaren. De coronacrisis heeft dit denken in een stroomversnelling gebracht.

Vraag

De vraag is of een revalidant door de inzet van technologie in de thuissituatie eerder naar huis kan en thuis beter herstelt.

Interventie

Het onderzoek is gestart met literatuuronderzoek naar de vraag welke telerevalidatie interventies op dit moment al voorhanden zijn en welke interventies effectief gebleken zijn voor deze doelgroep. Vervolgens wordt op basis van dit literatuuronderzoek een interventie geselecteerd en geschikt gemaakt voor toepassing in de Nederlandse zorg. De hoofdvraag hierbij zal zijn: is het een effectieve interventie en is deze goed uitvoerbaar voor cliënt en behandelaar?

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Irma Everink
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Envida
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK