Zorgprofessionals aan Zet

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) gaat samen met Verenso en V&VN aan de slag met het project ‘Zorgprofessionals aan Zet'. Het project maakt gegevens over de kwaliteit van zorg beter toegankelijk voor zorgverleners en cliënten in de ouderenzorg.

Het project duurt vier jaar en wordt uitgevoerd met subsidie van VWS. Door het project moeten bestaande zorg- en behandeldossiers beter ingezet worden voor onderzoek. Nu houden zorginstellingen vaak aparte registraties bij van kwaliteitsindicatoren van de zorg. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse registratie van kwaliteitsindicatoren in het kader van de door de AWO-L verrichte Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). Dit moet straks minder of niet meer nodig zijn. Veel van de gegevens worden al geregistreerd binnen de dossiers van cliënten en een juiste koppeling kan veel werk uit handen nemen.

Doel is om onderzoeksresultaten in te zetten voor leer- en verbeteractiviteiten die zorgteams en cliënten daadwerkelijk ondersteunen. Zorgprofessionals zijn in het nieuwe project van AWO-L in de lead: zij geven aan in welke vorm ze de resultaten graag terugzien. Met begeleiding van de onderzoekers gaan de professionals zelf aan de slag met de indicatoren: hoe kunnen zij deze zelf inzetten in hun omgeving en praktijk om tot daadwerkelijke verbetering van de zorg te komen?

Een completer beeld van kwaliteit

Tenslotte wordt gekeken of het mogelijk is om met gegevens uit verschillende registraties over de kwaliteit van zorg, werk en financiën een completer beeld van de kwaliteit van de ouderenzorg te schetsen. Binnen de AWO-L is er veel kennis over de kwaliteit van de basiszorg vanuit de jaarlijkse LPZ-metingen. In het nieuwe project zal ook nagegaan worden hoe deze gegevens beter kunnen aansluiten op niet numerieke data, zoals ervaringen van cliënten of familieleden met de zorgverlening en gegevens over medewerkerstevredenheid. Zo wordt ook deze informatie kan worden meegenomen in kwaliteitsverbetering op de werkvloer.

meer weten?

Katya Sion
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Land van Horne
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK