Zorgprofessionals aan Zet

Hoe kunnen zorgprofessionals in de lead komen bij het leren van data om zo meer betrokken te raken bij het verbeteren van de zorg? Dat is de kernvraag in het project Zorgprofessionals aan Zet. Het uiteindelijk doel is te komen tot meer inzicht in hoe zorgprofessionals multidisciplinair kunnen leren en verbeteren en om hen hierin te ondersteunen.

Registratie

In de dagelijkse praktijk van de ouderenzorg worden routinematig enorm veel data geregistreerd. Deze routinedata kunnen ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg. Er wordt op dit moment op diverse plaatsen in het land gewerkt aan de mogelijkheid om dergelijke data uit de elektronische cliëntendossiers beter en makkelijker te ontsluiten.

In het project Zorgprofessionals aan Zet ligt de focus op het leren en verbeteren op basis van aan zorgprofessionals teruggekoppelde zorggegevens. Onderwerpen die aan bod komen zijn de wijze van terugkoppeling van gegevens aan zorgprofessionals, hoe ze deze gegevens vervolgens multidisciplinair kunnen interpreteren en hoe ze verbeterdoelen kunnen formuleren. Om tot slot   verbeteracties in gang te zetten gericht op een zo optimaal mogelijke en cliëntgerichte zorgverlening.

Multidisciplinaire samenwerking

Belangrijk is verder hoe zorgprofessionals hierin van elkaar kunnen leren. In het project wordt uitgegaan van een multidisciplinair basisteam, bestaande uit: verpleegkundigen, verzorgenden, de specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog. De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN) zijn nauw betrokken bij de opzet van het project en de uitvoering ervan.

Het project

Het onderzoek duurt vier jaar en ging eind 2022 van start met een inventarisatie van wat er al aan onderzoek en activiteiten loopt op dit gebied, wat de behoeften van de beroepsgroepen zijn en literatuuronderzoek. De achterban van Verenso en V&VN wordt continu bij dit project betrokken, ook om het draagvlak te vergroten.

Daarnaast willen de onderzoekers het onderwijs betrekken en de resultaten van het project delen, met als doel: bijdragen aan onderwijsvernieuwing op het gebied van leren en verbeteren in de zorg op basis van data die in de zorg zelf geregistreerd worden.

Kwaliteit van zorg

In het project draait het uiteindelijk om de kwaliteit van zorg die moet bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Kwantitatieve en kwalitatieve zorggegevens die in de dagelijkse praktijk geregistreerd worden, vormen de basis voor verbeteractiviteiten in de zorg in het project. Dat gebeurt bijvoorbeeld via indicatoren voor basiszorg en basisveiligheid dan wel in gesprekken met cliënten en hun formele en informele zorgverleners.

Klik hier voor de video van Zorgprofessionals aan Zet.

meer weten?

Katya Sion
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Land van Horne
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK