Generiek Kompas biedt kansen voor AWO-L

geplaatst op: 04 juli 2024

De AWO-L werkt samen met V&VN en Verenso aan het project ‘Zorgprofessionals aan Zet’, dat gefinancierd wordt door VWS. In dit project zijn de AWO-L organisaties, zoals Envida, De Zorggroep en Zuyderland actief bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek binnen de kwaliteitslijn en de methodieken die hierbinnen ontwikkeld zijn, zijn volledig in lijn met het Generiek Kompas dat 1 juli 2024 naar buiten is gebracht. Projectleider Katya Sion vertelt: “Het doel van het project Zorgprofessionals aan Zet is om beter te begrijpen hoe zorgmedewerkers samen kunnen leren en verbeteren, en hen daarbij te helpen.”

Het Generiek Kompas is het nieuwe kader dat de eerdere kwaliteitskaders voor wijkverpleging en verpleeghuiszorg vervangt en tevens de richtlijnen voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) thuis introduceert. Een kerncomponent van zowel het Kompas als Zorgprofessionals aan Zet is de focus op leren en ontwikkelen. Het Kompas richt zich op het serieus nemen van feedback van zorgvragers en mantelzorgers en het aanmoedigen van professionals om samen te reflecteren en verbeteren.

In het project Zorgprofessionals aan Zet wordt onderzocht hoe verschillende zorgverleners samen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van de zorg constant te verbeteren. Dit kan door te leren van verhalen van cliënten, mantelzorgers en zorgverleners (Ruimte voor Zorg) of van cijfers en gegevens over zorgkwaliteit, zoals wordt gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ), een meetinstrument om zorgproblemen vroegtijdig op te sporen en terug te dringen.

 

Narratief meten

Het belang van narratief meten wordt duidelijk benadrukt in het Kompas. Bij narratief meten staan de verhalen van cliënten, naasten en zorgverleners centraal, wat waardevolle inzichten biedt voor kwaliteitsverbetering. “Ooit was zorg gemedicaliseerd, maar nu weegt de sociale kant ook zwaar mee”, legt Katya uit.
Het belang van narratieven wordt landelijk al langere tijd onderstreept en samen met Tilburg University, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Twente Universiteit en de Erasmus Universiteit wordt hier wetenschappelijke kennis over uitgewisseld. “We hebben onlangs ons 5-jarig jubileum gevierd. Het is waardevol om samen draagkracht te creëren voor het belang van verhalen voor kwaliteitsverbetering en om kennis uit te wisselen over hoe we dat het beste met onze praktijkpartners kunnen doen”, aldus Katya.

 

Relatiegerichte aanpak met Ruimte voor Zorg

Ruimte voor Zorg, gezamenlijk ontwikkeld met alle partners van de AWO-L, brengt in kaart hoe cliënten de kwaliteit van verpleeghuiszorg ervaren en hoe deze vervolgens te verbeteren samen met medewerkers, ouderen en hun naasten. Deze aanpak maakt gebruik van geschoolde interviewers zonder directe band met de zorglocaties, wat een open en eerlijke uitwisseling van ervaringen mogelijk maakt. Ruimte voor Zorg promoot een relatiegerichte aanpak waarbij cliënten en hun naasten actief worden betrokken in beslissingen over de zorg samen met de zorgverleners. In het Kompas wordt zorg ook als een gezamenlijk proces beschouwt en wordt de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners aangemoedigd.

Transparantie en verantwoording

Het Kompas vereist dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsbeeld opstellen dat toegankelijk is voor iedereen. Ruimte voor Zorg en de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit zijn methoden die kunnen bijdragen aan de invulling hiervan. De Ruimte voor Zorg scholingen vinden plaats in het voor- en najaar en de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit vindt jaarlijks plaats in februari. Interesse in deelname of meer informatie? Neem contact op met Katya Sion via ouderenzorg@maastrichtuniversity.nl

Generiek Kompas biedt kansen voor AWO-L
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK