VR bereidt zorgstudenten voor op levenseindegesprekken met ouderen

geplaatst op: 02 juli 2024

Zorgstudenten komen vaak al vroeg in hun opleiding in aanraking met palliatieve zorg, de zorg voor mensen aan het einde van hun leven. Helaas zijn ze hier vaak niet goed op voorbereid. Om hen te helpen beter om te gaan met deze moeilijke gesprekken, is er speciaal onderwijsmateriaal ontwikkeld dat gebruik maakt van virtual reality (VR). De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg was betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal.

Dit innovatieve onderwijsmateriaal bestaat uit drie 360-graden video's waarin studenten zich kunnen inleven in realistische situaties. Door de VR-bril op te zetten, worden ze als het ware onderdeel van een casus en kunnen ze ervaren hoe het is om gesprekken te voeren over het levenseinde.

De casus over de familie Van de Ven gaat over de 83-jarige meneer Van de Ven. Hij heeft chronische nierschade, hoge bloeddruk en vasculaire dementie. Zijn geheugen en denkvermogen gaan achteruit, en zijn vrouw kan tijdelijk niet voor hem zorgen na een handoperatie, waardoor hij thuiszorg krijgt. De casus laat zien hoe verschillende zorgverleners en familieleden met elkaar omgaan, zoals zijn dochters, een wijkverpleegkundige, een casemanager dementie, een internist ouderengeneeskunde en een huisarts.

Er zijn drie 360-gradenvideo's gemaakt om realistische situaties te tonen, zoals zorgbezoeken en gesprekken over palliatieve zorg. Deze video's zijn opgenomen in een echte woning om de ervaring levensecht te maken. Studenten kunnen zo theoretische kennis en praktische vaardigheden leren door de situatie zelf te ervaren. Ze geven aan door de VR-bril echt het gevoel te hebben aanwezig te zijn bij de gesprekken.

Naast de 360-gradenvideo's zijn er ook 2D-video's en andere visuele hulpmiddelen, zoals medicatielijsten en zorgplannen. Studenten bereiden zich voor door de casus te bestuderen en doen mee aan interactieve groepsdiscussies. Zo leren ze over samenwerking tussen verschillende zorgverleners en de uitdagingen in palliatieve zorg.

In november 2023 is het programma geïntroduceerd voor ongeveer 150 tweedejaars hbo-v-studenten binnen Zuyd Hogeschool. Naast de hbo-v-opleiding, wordt het materiaal ook geïntegreerd in de master Geneeskunde aan de Maastricht University. Bovendien is het geschikt voor verdere (interdisciplinaire) opleidingen voor zorgverleners, zoals casemanagement dementie en opleidingen in palliatieve zorg. Het uiteindelijke doel is om het project uit te breiden naar verschillende settings en patiëntengroepen.

Dankzij de betrokkenheid en expertise van alle stakeholders, waaronder Envida, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+, Consortium Palliatieve Zorg Limburg Zuidoost-Brabant, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, Maastricht University, Netwerken Palliatieve Zorg Limburg Zuidoost Brabant en Zuyd Hogeschool, is dit project een waardevolle aanvulling op de opleiding van zorgstudenten geworden.

VR bereidt zorgstudenten voor op levenseindegesprekken met ouderen
projecten

projecten


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK