DEDICATED

Het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten, dat is het doel van het project DEDICATED (Desired dementia care towards end of life). Samen met de praktijk wordt hiervoor een werkwijze ontwikkeld: de DEDICATED-werkwijze. Zorgprofessionals thuis en in het verpleeghuis kunnen deze toepassen om optimale palliatieve zorg te verlenen aan mensen met dementie.

Vraag van de praktijk

Het project DEDICATED ging in 2017 van start en is ontstaan vanuit een behoefte van de praktijk. Verzorgenden en verpleegkundigen gaven aan dat zij zich onvoldoende toegerust voelden om optimale palliatieve zorg en levenseindezorg aan mensen met dementie te verlenen en naasten goed te begeleiden. Deze zorg is in de praktijk vaak gefragmenteerd. Interprofessionele en transmurale samenwerking vindt onvoldoende plaats, wat de continuïteit van palliatieve zorg negatief beïnvloedt.

De onderzoekers spraken 130 thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast lanceerden zij een landelijke vragenlijst bij helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen en voerden zij een literatuuronderzoek uit naar palliatieve zorg voor mensen met dementie.

Eén deelproject richt zich vervolgens op het ontwikkelen van competenties van zorgprofessionals. Daarbij is er aandacht voor drie belangrijke fases in het leven van mensen met dementie, namelijk

 1.  Thuis wonen en samen vooruitkijken
 2. Warme verhuizing naar een verpleeghuis
 3. Thuis voelen in het verpleeghuis.

De DEDICATED-werkwijze: co-creatie tussen onderzoek, praktijk en onderwijs.

Een tweede deelproject gaat in op de interprofessionele samenwerking die nodig is om goede zorg te kunnen bieden. Daarbij worden alle denkbare disciplines betrokken in werkgroepen: van verpleegkundigen en verzorgenden tot huisartsen, psychologen en casemanagers dementie.

Ideeën worden in de werkgroepen uitgewisseld. Dat leidt tot het ontwikkelen van nieuwe producten en het uittesten daarvan in de praktijk. Het totaalpakket aan DEDICATED-materialen heet de DEDICATED-werkwijze.

De DEDICATED ambassadeurs, zorgprofessionals vanuit de organisaties die aan deze ontwikkeling meewerken, worden getraind om de DEDICATED-werkwijze uit te dragen. De ambassadeurs zorgen voor bewustwording over palliatieve dementiezorg en stimuleren collega’s om met de oefeningen en hulpmaterialen aan de slag te gaan.

Het project bevindt zich in de ‘pilotfase’. Dat wil zeggen dat de werkwijze steeds aangepast wordt op basis van de reacties en feedback uit de praktijk. Het onderzoek wordt afgerond in het najaar 2022. Bedoeling is om de DEDICATED-werkwijze tot die tijd stap voor stap verder vorm te geven.

Hieronder vind je voorbeelden van DEDICATED-materialen:

 • De Kletspot. De Kletspot is een glazen weckpot gevuld met kaartensets. Elke kaart bevat een (prikkelende) vraag rond het thema palliatieve zorg en het levenseinde, die uitnodigt tot gesprek. De Kletspot kan in de zorg en het onderwijs worden ingezet.
 • De Levensposter. DEDICATED biedt een handleiding voor het maken van een levensposter aan. Deze posters helpen om de levensgeschiedenis, hobby’s en andere persoonsgerichte aspecten te documenteren.
 • Handreiking DEDICATED Verhuizen. De handreiking DEDICATED verhuizen dient als adviesdocument. Het beschrijft kernstappen gedurende het gehele verhuisproces.
 • Praatkaarten Proactieve zorgplanning. De praatkaarten helpen om met de persoon met dementie en naasten in gesprek te gaan over levenseindewensen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: dierbaren, de woonomgeving, muziek, natuur, angst en hoop.
 • De PACSLAC-D Poster. De PACSLAC-D poster helpt zorgprofessionals om pijn bij mensen met dementie te herkennen.

Voor meer informatie over deze en andere DEDICATED-materialen, ga naar dedicatedwerkwijze.nl

 

Quote

De Kletspot van DEDICATED gebruiken we als hulpmiddel om gesprekken op gang te krijgen rondom het levenseinde. Ook gebruiken we de Kletspot om te reflecteren op ons eigen handelen. De vragen in de Kletspot geven stof tot nadenken en is een superhulpmiddel bij zelfreflectie.

Verpleegkundige

meer weten?

Chandni (Chaan) Khemai
Onderzoeker

Sascha Bolt
Onderzoeker
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK