DEDICATED

Het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten, dat is het doel van het project DEDICATED (Desired dementia care towards end of life). Samen met de praktijk wordt hiervoor een werkwijze ontwikkeld: de DEDICATED-werkwijze. Zorgprofessionals thuis en in het verpleeghuis kunnen deze toepassen om optimale palliatieve zorg te verlenen aan mensen met dementie.

Vraag van de praktijk

Het project DEDICATED ging in 2017 van start en is ontstaan vanuit een behoefte van de praktijk. Verzorgenden en verpleegkundigen gaven aan dat zij zich onvoldoende toegerust voelden om optimale palliatieve zorg aan mensen met dementie te verlenen en naasten goed te begeleiden. Deze zorg is in de praktijk vaak gefragmenteerd. Interprofessionele en transmurale samenwerking vindt onvoldoende plaats, wat de continuïteit van palliatieve zorg negatief beïnvloedt.
De onderzoekers voerden een uitgebreide behoeftebepaling uit. Ze spraken onder meer thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast lanceerden zij een landelijke vragenlijst bij helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen en voerden zij een literatuuronderzoek uit naar palliatieve zorg voor mensen met dementie.

DEDICATED bestaat uit 2 deelprojecten.

In deelproject 1 staan het verhogen van kennis/competenties omtrent persoonsgerichte, palliatieve zorgverlening en proactieve zorgplanning voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg en het verpleeghuis centraal.

In deelproject 2 staat het verbeteren van interprofessioneel samenwerken in de palliatieve zorg voor mensen met dementie centraal.

De DEDICATED-werkwijze: co-creatie tussen onderzoek, praktijk en onderwijs.

Samen met DEDICATED-ambassadeurs (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, casemanagers dementie, zorgtrajectbegeleiders, teamleiders, psychologen, specialisten oudergeneeskunde en onderwijskundigen uit het mbo en hbo) worden voor bovenstaande thema´s materialen ontwikkeld. Alle materialen samen vormen de DEDICATED-werkwijze, binnen de thema’s:

 1. Bewustwording
 2. Ken je client
 3. Proactieve zorgplanning
 4. Pijn en onbegrepen gedrag
 5. Warme overdracht bij verhuizen

De ontwikkelde materialen worden met hulp van ambassadeurs in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd.

DEDICATED trainers worden opgeleid om zorgverleners te trainen tot ambassadeurs van de DEDICATED werkwijze. De DEDICATED ambassadeurs worden getraind om de DEDICATED werkwijze uit te dragen bij collega’s binnen en buiten hun eigen organisatie.

Het project bevindt zich momenteel aan het einde van de testfase. Het onderzoek wordt afgerond in het najaar van 2022, er worden momenteel volop voorbereidingen getroffen om ook na deze periode verder te gaan met het implementeren van de DEDICATED werkwijze.

Voor meer informatie over DEDICATED en de DEDICATED-materialen, ga naar dedicatedwerkwijze.nl of neem contact op via info@dedicatedwerkwijze.nl

 

 

Quote

De Kletspot van DEDICATED gebruiken we als hulpmiddel om gesprekken op gang te krijgen rondom het levenseinde. Ook gebruiken we de Kletspot om te reflecteren op ons eigen handelen. De vragen in de Kletspot geven stof tot nadenken en is een superhulpmiddel bij zelfreflectie.

Verpleegkundige

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Judith Meijers
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin Zuyderland
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK