Proefschrift narratieve meetmethode kwaliteit in de verpleeghuiszorg wint Impact Prijs

geplaatst op: 13 april 2022

Tijdens het jaarlijkse Maastricht University dinner 13 april nam dr. Katya Sion de Impact Prijs in ontvangst. Katya ontwikkelde Ruimte voor Zorg, een methode waarmee de kwaliteit van verpleeghuiszorg gemeten wordt door persoonlijke gesprekken te voeren met de zorgdriehoek: bewoner, een naaste en een zorgverlener (elk apart). In maart 2021 promoveerde Katya met haar proefschrift hierover, Connecting Conversations Experienced quality of care from the resident’s perspective: a narrative method for nursing homes. Door landelijke samenwerking met zorgverleners, ouderen, verzekeraars, niet zorg gerelateerde disciplines en andere universiteiten is Ruimte voor Zorg een methode die niet meer weg te denken is en meerdere doelen dient. Naast het meten van kwaliteit op basis van echte inhoudelijke, persoonlijke gesprekken in plaats van cijfers, bevordert het lerend netwerk binnen de verpleeghuiszorg.

Katya: “You are the winner of the UM Impact price 2022! Ik ontving deze e-mail juist terwijl ik studenten aan het vertellen was waarom onderzoek doen zo waardevol is. Mijn eerste gedachte was, dit is vast spam, maar al gauw had ik door dat dit echt was. Ik was ontzettend verrast, vereerd en dankbaar. En met name trots. Trots om samen met mijn collega’s en de zorgpraktijk te mogen bijdragen aan betere kwaliteit van de ouderenzorg.”

Ruimte voor Zorg heeft impact op meerdere niveaus. Belangrijkste is het echte gesprek aangaan met bewoners, naasten en zorgverleners en daarmee inzichtelijk krijgen wat er verbetert kan worden in de zorg. Het mooie is dat de interviews worden gehouden door daarvoor opgeleide zorgverleners uit anderen zorgorganisaties. Op organisatieniveau kan data uit de gesprekken helpen in het totale leren en verbeteren proces binnen de verpleeghuiszorg. Op landelijk niveau biedt het informatie aan organisaties en instellingen als verzekeraars (zorginkoop) en inspecties (kwaliteitsverbetering).

Katya: “Ondertussen ben ik alweer ruim 5 jaar bezig met Ruimte voor Zorg en soms vraag ik me af ‘maar het stelt toch niet zoveel voor?’. Vervolgens mag ik weer een presentatie geven bij een zorgorganisatie. De knikkende blikken terwijl ik vertel, de enthousiaste reacties nadien en de intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag te gaan laten mij weer inzien dat het niet zo vanzelfsprekend is. Ruimte voor Zorg heeft impact op alle betrokkenen. De meerwaarde die de interviewers ervaren door echt te luisteren. De tijd en aandacht die cliënten en naasten krijgen om hun verhaal te doen. De handvatten die managers krijgen om echt samen te leren en verbeteren. En de energie die zorgverleners krijgen als ze ook eens te horen krijgen wat ze allemaal wèl goed doen.”

De aanleiding van dit onderzoeksproject komt uit de dagelijkse zorgpraktijk en de vraag naar een nieuwe methode om kwaliteit te meten. We voerden dit onderzoeksproject uit in samenwerking met CZ, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), het Zorginstituut Nederland (ZIN), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Maar ook in nauwe samenwerking met ouderen, zorgverleners en niet zorg gerelateerde disciplines. Door het maken van een ondersteunende app voor gebruik tijdens de meting is de Ruimte voor Zorg methode al goed inzetbaar.

Ruimte voor Zorg wordt op dit moment uitgerold over verpleeghuizen in Nederland. Bij AWO-L partner Cicero zorggroep wordt een draaiboek ontwikkeld en getest voor de brede implementatie van Ruimte voor Zorg als onderdeel van een kwaliteitssysteem. Ook worden op grote schaal zorgverleners opgeleid tot interviewers en tegelijkertijd wordt de methode geïntroduceerd en geïmplementeerd in het onderwijs (mbo/hbo) voor verpleegkundigen.

Over Katya
Katya Sion is een talentvol onderzoeker. Zij is via de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg ook als wetenschappelijk linking pin actief bij ouderenzorgorganisatie Land van Horne waar ze werkt aan het opzetten van wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met lokale partners. Daarnaast faciliteert ze de organisatie om wetenschappelijke kennis in praktijk te implementeren.

https://www.awolimburg.nl/nl/nieuws/2021-04-28/2021-is-een-bijzonder-jaar-waarin-ik-twee-nieuwe-titels-met-trots-zal-dragen-doctor-en-mama

2e Impact Prijs voor onderzoek binnen Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
In 2018 ontving dr. Theresa Thoma de Impact Prijs voor haar proefschrift ‘Innovating Long-Term Care for Older People’. https://www.awolimburg.nl/nl/nieuws/2019-04-05/valorisatieprijs-theresa-thoma

Over de UM Impactprijs
Promovendi aan de Universiteit Maastricht zijn verplicht om in hun proefschrift een hoofdstuk te schrijven over hoe hun onderzoek vertaald kan worden naar maatschappelijke of economische waarde. Sinds 2015 wordt jaarlijks de Impactprijs toegekend aan het onderzoek dat grootste impact op de samenleving heeft.

 

Proefschrift narratieve meetmethode kwaliteit in de verpleeghuiszorg wint Impact Prijs
projecten

projecten


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK