Blijf Actief Thuis

De zelfredzaamheid van ouderen bevorderen door hen te stimuleren om thuis zo veel mogelijk in beweging te blijven. Dat is het doel van het programma Blijf Actief Thuis, dat door de AWO-L ontwikkeld en getest werd.

Trainingsprogramma

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is het uitgangspunt van Blijf Actief Thuis. Het programma is gebaseerd op de zorgfilosofie reablement en bestaat uit een serie bijeenkomsten voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden, helpenden en huishoudelijke hulpen in de thuiszorg. In de bijeenkomsten leren zij om zichzelf continu de vraag te stellen: wat kan de klant nog zelf? Ook krijgen zij handvatten aangereikt om met de klant te oefenen hoe die weer actiever kan worden. Dat varieert van zichzelf weer wassen en aankleden tot kleine huishoudelijke klusjes, zoals het afstoffen van de kastjes. Waar nodig kunnen het sociale netwerk of hulpmiddelen worden ingezet. Bovendien helpen wekelijkse nieuwsbrieven en een boosterbijeenkomst de zorgprofessionals om niet terug te vallen in oude routines.

Zorgprofessionals worden op deze manier getraind in het stimuleren van ouderen om thuis meer zelf te doen, in plaats van zorg over te nemen.

Het onderzoek

De AWO-L deed bij een van de aangesloten zorgorganisaties onderzoek naar de uitvoerbaarheid en (kosten)effectiviteit van het programma. Zo werden vijf wijkteams die getraind werden en het programma toepassen vergeleken met vijf wijkteams die de training niet volgden en niet kenden. In totaal waren 313 zorgverleners en 264 klanten bij het onderzoek betrokken.

Uitkomstmaten

Voor de start werden een aantal uitkomstmaten vastgelegd, zoals: vergroot het programma de zelfredzaamheid van ouderen, verbetert hun psychische en fysieke gesteldheid en kwaliteit van leven en worden met het programma kosten bespaard? In het onderzoek werden voor deze uitkomstmaten op groepsniveau geen verschillen gemeten tussen de twee groepen. Op individueel niveau was dat verschil er soms wel. Ook zijn zorgprofessionals enthousiast, omdat ze in de training praktische handvatten krijgen aangereikt en de nieuwe werkwijze goed ontvangen is door hun klanten.

Vervolg

In het onderzoek Basis Care Revisited II wordt nu onderzoek gedaan hoe Blijf Actief Thuis en twee vergelijkbare programma’s doorontwikkeld kunnen worden, zodat een meer effectief programma ontstaat dat breed in de zorg kan worden ingezet: van thuis tot in het verpleeghuis.

Quote

Dat ik die dingen zoals kastjes afstoffen weer zelf doe, geeft mij een voldaan gevoel.

Cliënt

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Silke Metzelthin
Senior onderzoeker & wetenschappelijke linking pin MeanderGroep Zuid-Limburg
 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK